επενδυτής

Στην αναζήτηση στρατηγικού επενδυτή για τη ΔΕΗ και στο αναπτυξιακό μέλλον των περιοχών που απόλιγνιτοποιούνται προσανατολίζεται η ΝΔ, όπως...

O κλασικός επιχειρηματίας της Wall Street είναι νεκρός. Για δεκαετίες, ή ακόμη και αιώνες, οι επαγγελματικές επενδυτικές αγορές χαρακτηρίζονταν από έξυπνα...