Business

Οι πληροφορίες αυτές, μεταξύ άλλων, αυξάνουν την ασφάλεια δικαίου και επιτρέπουν την επιτάχυνση  τόσο την έκδοση οικοδομικών αδειών όσο και το σχεδιασμό και υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων.