Ενέργεια

Για την παραχώρηση της χρήσης, ανάπτυξης και εκμετάλλευσης του υπόγειου φυσικού χώρου του κοιτάσματος φυσικού αερίου «Νότια Καβάλα», ως...

Την επιτυχή έναρξη λειτουργίας του συστήματος διαχείρισης διασυνοριακών διασυνδέσεων στις 22 Ιουνίου 2020 ανακοίνωσε o Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής...