Τράπεζες

Διευκρινήσεις για τις προθεσμίες για τη διαβίβαση αξιογράφων στο τραπεζικό σύστημα για επιχειρήσεις που εντάχθηκαν στους πληττόμενους ΚΑΔ τον...

Οι διεθνείς τράπεζες δεν θα χρειάζεται πλέον να τηρούν αυστηρά τις κεφαλαιακές απαιτήσεις για δάνεια τα οποία έχουν κρατικές...

Διευκρινήσεις σχετικά με την αναστολή των προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής επιταγών, συναλλαγματικών και γραμματίων σε διαταγή (με ημερομηνία...