ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Τα Forester και XV απέκτησαν ήπιο υβριδικό σύστημα που συντελεί στη μείωση των ρύπων και της κατανάλωση