Γενικός Δείκτης ΧΑΑ  778,42
Μεταβολή 4,98  0,64%   

ΕΙΔΗΣΕΙΣ