Μετοχές

Οι ίδιες μετοχές αποκτήθηκαν στο διάστημα από 25/02/2019 έως 27/01/2020, με μέση τιμή αγοράς €12,33 ανά μετοχή, στο πλαίσιο...

H ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ανακοινώνει ότι η Τράπεζα OPTIMA BANK A.E. την ενημέρωσε για την πραγματοποίηση μίας σειράς συναλλαγών

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (δ.τ. «INTRACOM HOLDINGS») ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την απόφαση...