ΑΓΟΡΕΣ

Το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ ξεκίνησε μια παγκόσμια πρωτοβουλία για την ανάπτυξη, την αποκατάσταση και τη διατήρηση 1 τρισεκατομμυρίου δέντρων...

Πριν από λίγο άλλαξαν χέρια 5,643 εκατ. μετοχές που αντιστοιχούν στο 38,4% του μετοχικού κεφαλαίου που κατείχε η Μαρίτα...