ναυλαγορά

Η μειωμένη δραστηριότητα και η συμπίεση των τιμών αποτέλεσαν τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της αγοράς ξηρού φορτίου την εβδομάδα 12-16 Δεκεμβρίου....