• ναυλαγορά

    Εμπορευματοκιβώτια

    Πτωτικά κινείται αυτή την εβδομάδα η ναυλαγορά των containerships μετά την εκτίναξη των τιμών σε υπερβολικά υψηλά επίπεδα, με...

    εφοπλιστές - ναυτιλία

    Η επιδημία του κορονοϊού σε αυτή φάση έχει πολλαπλές και εν μέρει αντιφατικές επιπτώσεις στη ναυλαγορά