Ναυτιλία

Τι δείχνουν οι δείκτες για τη ναυλαγορά των containerships

  • Έλλη Πατέρα
ναυτιλία ναυλαγορά


Με μικρές μεταβολές κινήθηκε η ναυλαγορά στην πλειονότητα ων Containerships την εβδομάδα 18-22 Νοεμβρίου 2019.

Σύμφωνα με ναυτιλιακούς αναλυτές, πτωτικά συνέχισε να κινείται ο δείκτης HRCI στην ναυλαγορά των Containerships αφού  μέχρι την Τετάρτη υποχώρησε στις 776 μονάδες. Ειδικότερα, στα μεγάλης χωρητικότητας πλοία, παρόλο που δεν αναφέρθηκαν σχετικές ναυλώσεις, η αγορά παρέμεινε υποτονική καθώς το διαθέσιμο τονάζ μεταξύ 8000-8500 teu ήταν σε έλλειψη.

Παράλληλα,  σημαντικές απώλειες παρουσίασαν οι ναύλοι στις χωρητικότητες μεταξύ 5500-6500 teu αφού η ζήτηση συνέχισε να μειώνεται με αποτέλεσμα και οι πλοιοκτήτες να δυσκολευτούν να ναυλώσουν τα πλοία τους. Παρόμοια εικόνα παρουσίασαν και τα μεγάλης χωρητικότητας panamaxes των περίπου 5000 teu αφού οι ναύλοι στην Ασία με δυσκολία διατηρήθηκαν σε επίπεδα άνω των $13k ημερησίως.

Από την άλλη, στα μικρότερης χωρητικότητας panamaxes των 4250 teu η ναυλαγορά το τελευταίο διάστημα κινήθηκε σε πιο σταθερά επίπεδα. Ενδεικτικά, πληροφορίες ανέφεραν για παράδειγμα την επέκταση ναύλωσης σε πλοίο (άνευ εξοπλισμού φόρτωσης) για χρονική περίοδο 2-4 μήνες στα $14k ημερησίως.

Παράλληλα, στην κατηγορία των πλοίων χωρητικότητας 3500 teu οι πληροφορίες ήταν περιορισμένες όμως στην Ασία οι ναύλοι φαίνεται να σταθεροποιήθηκαν κοντά στα $11.5k ημερησίως.

Στα μεσαίας και μικρότερης χωρητικότητας πλοία παρά τα υγιή επίπεδα κινητικότητας οι ναύλοι παρουσίασαν μικρές μεταβολές. Ενδεικτικά, στην κατηγορία των πλοίων χωρητικότητας 2800 teu (άνευ εξοπλισμού φόρτωσης) η ναυλαγορά παρουσίασε οριακή πτώση της τάξεως του 1.9%. Αντίθετα στην κατηγορία των πλοίων χωρητικότητας 2500 teu (με εξοπλισμό φόρτωσης) όπου η κινητικότητα της αγοράς ήταν μεγαλύτερη, οι ναύλοι, για παράδειγμα στην περιοχή του Ατλαντικού, διατηρήθηκαν κοντά στα επίπεδα των $10.5k ημερησίως.

Στο μεταξύ, στην κατηγορία των πλοίων χωρητικότητας 1700 teu παρατηρήθηκαν μικτές τάσεις αφού από την μια πλευρά αρκετοί πλοιοκτήτες λόγω της υπερπροσφοράς του διαθέσιμου τονάζ δυσκολεύτηκαν να ναυλώσουν τα πλοία τους ενώ από την άλλη, κάποια πιο μοντέρνα πλοία κατάφεραν να εξασφαλίσουν μεγάλης διάρκειας χρονοναυλώσεις σε παρόμοια επίπεδα με προηγούμενες αντίστοιχες συμφωνίες.

Τέλος, στα μικρότερης χωρητικότητας feeders η ναυλαγορά συνέχισε να παρουσιάζει διακυμάνσεις με τα πλοία για παράδειγμα χωρητικότητας 1100 teu σε ετήσιας βάσης χρονοναυλώσεις να ναυλώνονται κοντά στα επίπεδα των $6k ημερησίως.


ΣΧΟΛΙΑ