Ναυτιλία

Τι δείχνουν οι δείκτες για τη ναυλαγορά των containerships

  • Έλλη Πατέρα

Το boxshp Puelo (χωρητικότητας 6.581-teu και κατασκευής 2006) της Diana Containerships


 Μικτή εικόνα παρουσίασε η ναυλαγορά των Containerships την εβδομάδα 4-8 Νοεμβρίου 2019.

Σύμφωνα με ναυτιλιακούς αναλυτές, οριακή πτώση παρουσίασε ο δείκτης HRCI στην ναυλαγορά των Containerships την εβδομάδα που πέρασε αφού υποχώρησε κατά δυο μονάδες στις 787 μονάδες.

Παρόλα αυτά, η πραγματική εικόνα της αγοράς ήταν θετικότερη καθώς πέντε κατηγορίες πλοίων ενισχύθηκαν, ενώ αντίθετα μόνο δυο παρουσίασαν απώλειες.

Ειδικότερα, στα μεγάλης χωρητικότητας πλοία η εβδομάδα κύλισε υποτονικά καθώς η ζήτηση συνέχισε να επιβραδύνεται και η κινητικότητα περιορίστηκε περαιτέρω δυσκολεύοντας τους πλοιοκτήτες να ναυλώσουν πλοία που αναμένονται να ελευθερωθούν σε σύντομο διάστημα.

Αντίθετα, στην κατηγορία των panamaxes η μείωση της spot διαθέσιμης χωρητικότητας οδήγησε τους ναύλους σε πιο υγιή επίπεδα, δηλαδή για παράδειγμα σε μικρής διάρκειας χρονοναυλώσεις ειδικά στην Άπω Ανατολή περίπου στα επίπεδα των $14k ημερησίως.

Από την άλλη, οι μεσαίες χωρητικότητες παρέμειναν πιο δραστήριες περιορίζοντας τον αριθμό των διαθέσιμων πλοίων. Ως εκ τούτου, ενδεικτικά, στις κατηγορίες 3500 και 2800 teu (άνευ εξοπλισμού φόρτωσης) ο δείκτης ενισχύθηκε κοντά στο  5% και 1% αντίστοιχα, καθώς οι ναύλοι κατά την διάρκεια της εβδομάδας και στα δυο ημισφαίρια ενδυνάμωσαν απορροφώντας ειδικά στον Ατλαντικό, σημαντικό αριθμό του διαθέσιμου τονάζ.

Επιπροσθέτως, πληροφορίες ανέφεραν ότι ένας μεγάλος αριθμός πλοίων της κατηγορίας των 2500 teu (με εξοπλισμό φόρτωσης) που ελευθερώνεται στον Ατλαντικό είτε ήδη ναυλώθηκε είτε βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις.

Ως εκ τούτου, οι ναυλωτές, λόγω της έλλειψης χωρητικότητας, στράφηκαν στα μικρότερα πλοία με αποτέλεσμα η υπερπροσφορά σε τονάζ που είχε παρατηρηθεί τις προηγούμενες εβδομάδες να περιοριστεί σημαντικά.

Ενδεικτικά, οι χρονοναυλώσεις μεγάλης περιόδου, για παράδειγμα σε πλοία χωρητικότητας 1700 teu (άνευ εξοπλισμού φόρτωσης) κυμάνθηκαν στα επίπεδα των $11k ημερησίως.

Τέλος, οι πληροφορίες στα μικρότερης χωρητικότητας feeders ήταν ελλιπής παρόλα αυτά, η περιορισμένη κινητικότητα της αγοράς που παρατηρείται ειδικά στην περιοχή της Μεσογείου φαίνεται να έχει θορυβήσει τους πλοιοκτήτες με διαθέσιμα spot πλοία στην περιοχή.

 

 


ΣΧΟΛΙΑ