Ναυτιλία

Τι δείχνουν οι δείκτες για τη ναυλαγορά των containerships

  • Έλλη Πατέρα

Το boxshp Puelo (χωρητικότητας 6.581-teu και κατασκευής 2006) της Diana Containerships


Σε χαμηλότερες ταχύτητες κινήθηκε η ναυλαγορά των Containerships την εβδομάδα 28 Οκτωβρίου-1 Νοεμβρίου 2019.

Σύμφωνα με ναυτιλιακούς αναλυτές, υποτονικά κινήθηκε η ναυλαγορά των Containerships με αποτέλεσμα ο δείκτης HRCI να καταγράψει απώλειες της τάξεως των 5.3 μονάδων.

Ειδικότερα, έξι κατηγορίες πλοίων υποχώρησαν ενώ παράλληλα δώδεκα παρέμειναν αμετάβλητες. Επιπροσθέτως, η εικόνα αυτή επηρέασε και τον αριθμό των ναυλώσεων, οι οποίες μειώθηκαν, ενώ το ποσοστό των νέων απαιτήσεων σε σχέση με τον γενικό όγκο της αγοράς αναλογούσε μόλις στο 40%.

Συγκεκριμένα, η ναυλαγορά στα πλοία χωρητικότητας μεταξύ 5500-7000 teu όπως ήταν αναμενόμενο παρουσίασε σημάδια ύφεσης καθώς η διαθέσιμη χωρητικότητα άρχισε να αυξάνεται οδηγώντας και τους ναύλους σε σύγκριση με προηγούμενες αντίστοιχες συμφωνίες, σε χαμηλότερα επίπεδα.

Από την άλλη, η αγορά των panamaxes κατά την διάρκεια της εβδομάδας παρέμεινε δραστήρια ειδικά στην Ασία όπου τα τελευταία διαθέσιμα πλοία χωρητικότητας 4250 teu είτε βρέθηκαν σε διαπραγματεύσεις είτε ναυλώθηκαν.

Παρόλα αυτά, έκπληξη παρουσίασε το γεγονός ότι οι ναύλοι δεν ενισχύθηκαν ίσως επειδή στα panama-maxes οι ναύλοι φαίνεται να έφτασαν ήδη στο ανώτερο σημείο αφού ακόμη δυσκολεύονται να βρουν κατάλληλη απασχόληση. Ενδεικτικά, πληροφορίες ανέφεραν την χρονοναύλωση πλοίου χωρητικότητας 4252 teu από την HMM για χρονική περίοδο 5-7 μηνών στα $13.7k ημερησίως.

Από την άλλη, στην κατηγορία των 2500 teu (με εξοπλισμό φόρτωσης) η κινητικότητα ήταν σχεδόν ανύπαρκτη αν και η ναυλαγορά έδειχνε σχετικά ισορροπημένη με τους ναύλους όμως να συνεχίζουν να παρουσιάζουν διακυμάνσεις. Ενδεικτικά, οι χρονοναυλώσεις για παράδειγμα σε πλοία χωρητικότητας 2700 teu (άνευ εξοπλισμό φόρτωσης) κυμάνθηκαν σε επίπεδα μεταξύ $10-11k ημερησίως.

Στο μεταξύ, στα μικρότερης χωρητικότητας πλοία μεταξύ 1000-2000 teu η ναυλαγορά ήταν πιο δραστήρια  κυρίως όμως στην Άπω Ανατολή. Παρόλα αυτά, δεν έδειξε κάποια ιδιαίτερη τάση αφού οι ναυλώσεις ολοκληρώθηκαν με διακυμάνσεις.

Πληροφορίες ανέφεραν την χρονοναύλωση πλοίου χωρητικότητας 1740 teu με εξοπλισμό φόρτωσης στα $8,600 ημερησίως ενώ άλλο αδελφό πλοίο στη Βόρεια Ευρώπη επέκτεινε συμφωνία για περαιτέρω 3-7 μήνες στα $8,200 ημερησίως.

Τέλος, στα feeders οι πληροφορίες ήταν ελλιπής. Παρόλα αυτά, αναφέρθηκε η επέκταση συμφωνίας μέχρι το 2020 σε πλοίο χωρητικότητας 1100 teu άνευ εξοπλισμού φόρτωσης στα $ 7,400 ημερησίως.

 

 

 

 

 

 

 

 


ΣΧΟΛΙΑ