ναύλα

Ο εφοπλιστής κ. Γιάννης Κούστας, ιδιοκτήτης της ναυτιλιακής Danaos Shipping, έχει ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις με τη ναυτιλιακή εταιρεία Hanjin Shipping με αντικείμενο τη μείωση...