μεταφορά ξηρού φορτίου

Μία ακόμη συμφωνία με την SwissMarine Services S.A., με έδρα τη Γενεύη, για τη ναύλωση πλοίου μεταφοράς ξηρού φορτίου,...