Ναυτιλία

Τι δείχνουν οι δείκτες για τη ναυλαγορά ξηρού φορτίου

ναυλαγορά ναυτιλία


Περαιτέρω απώλειες παρουσίασε η ναυλαγορά των πλοίων ξηρού φορτίου την εβδομάδα 28 Ιανουαρίου – 1 Φεβρουαρίου,  ενόψει της Κινέζικης Πρωτοχρονιάς.

Σύμφωνα με ναυτιλιακούς αναλυτές, πτώση συνέχισε να παρουσιάζει η αγορά των  πλοίων τύπου CAPESIZE  λόγω και της αβεβαιότητας που παρουσίασε η γενικότερη εικόνα των εξαγωγών σιδηρομεταλλευμάτων από την Βραζιλία ύστερα από το τραγικό περιστατικό της κατάρρευσης του φράγματος απορριμμάτων που έλαβε χώρα στα ορυχεία της Vale την περασμένη εβδομάδα.

Συγκεκριμένα, στον Βόρειο Ατλαντικό ο αριθμός των υπερατλαντικών ταξιδιών μειώθηκε ενώ αντίθετα η ροή σε fronthaul ταξίδια παρέμεινε σταθερή με αποτέλεσμα και η διαθέσιμη χωρητικότητα σταδιακά να μειωθεί.

Από την άλλη, στην Βραζιλία, η διαδρομή C3 παρουσίασε μεγάλες διακυμάνσεις με τα επίπεδα των ναύλων σε ημερομηνίες το πρώτο δεκαπενθήμερο Φεβρουαρίου αρχικά να ενισχύονται  στα χαμηλά των $17.00 ανά τόνο ενώ στην συνέχεια παρουσίασαν και πάλι πτώση  με τον δείκτη την Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου να διαμορφώνεται στα $ 13.82 ανά τόνο από $16.32 ανά τόνο της προηγούμενης εβδομάδας.

Παράλληλα, στον Ειρηνικό οι ναύλοι επίσης υποχώρησαν καθώς η διαθέσιμη χωρητικότητα παρέμεινε υψηλή ενώ οι ναυλωτές ήταν σε γενικές γραμμές απόντες από την αγορά με αποτέλεσμα ο δείκτης C5 από την Δυτική Αυστραλία προς την Κίνα να κλείσει πτωτικά στα $ 4.86 ανά τόνο με απώλειες της τάξεως των $1.18 ανά τόνο σε σχέση με το κλείσιμο της προηγούμενης εβδομάδας.

Ως εκ τούτου, ο δείκτης BCI  στο τέλος της εβδομάδας έκλεισε πτωτικά στις 1,014 μονάδες με εβδομαδιαίες απώλειες συνολικής τάξεως των 716 μονάδων σε σχέση με το κλείσιμο της προηγούμενης εβδομάδας ενώ ο μέσος όρος στις πέντε βασικές διαδρομές χρονοναύλωσης υποχώρησε στα $ 8,877 ημερησίως με συνολικές εβδομαδιαίες απώλειες της τάξεως των $ 4,411.

PANAMAXES/KAMSARMAXES

Το κλίμα της αγοράς των Panamaxes/kamsarmaxes  στον Ατλαντικό αλλά και τον Ειρηνικό, παρέμεινε γενικά αρνητικό καθώς τα επίπεδα των ναύλων υποχώρησαν λόγω της έλλειψης φορτίων από διάφορες κομβικές περιοχές φόρτωσης, ενώ παράλληλα η διαθέσιμη prompt χωρητικότητα παρέμεινε αυξημένη.

Συγκεκριμένα, στη Νοτιοανατολική Ασία, παρόλο που παρουσιάστηκαν στην αγορά μερικά νέα φορτία ινδονησιακού άνθρακα, λόγω της αυξημένης διαθέσιμης spot/prompt χωρητικότητας οι ναύλοι υποχώρησαν περαιτέρω και για παράδειγμα στα kamsarmaxes σε κυκλικά ταξίδια Ινδονησίας και Αυστραλίας κυμάνθηκαν στα επίπεδα των $4.5-5Κ ημερησίως.

Έλλη Πατέρα
Έλλη Πατέρα

Παρόμοια εικόνα παρουσίασε και η αγορά του Βόρειου Ειρηνικού καθώς οι ναύλοι παρουσίασαν πτώση και παρόλο που ο αριθμός των νέων απαιτήσεων ήταν πιο υγιής σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα η αυξημένη διαθέσιμη spot/prompt χωρητικότητα υπονόμευσε την όποια βελτίωση της αγοράς αν και η εικόνα στα βόρεια ήταν καλύτερη από εκείνη στα νότια της  περιοχής.

Ενδεικτικά, αναφέρθηκε ναύλωση πλοίου τύπου kamsarmax οικονομικής κατανάλωσης διαθέσιμο στην Ιαπωνία σε κυκλικό ταξίδι με φορτίο σιτηρών στα μεσαία επίπεδα των $6Κ ημερησίως ενώ άλλο διαθέσιμο στην Κορέα σε παρόμοιο ταξίδι συμφώνησε στα $ 5,600 ημερησίως.

Από την άλλη, η αγορά του Ατλαντικού ήταν σχεδόν αδρανής και οι ναυλώσεις που ολοκληρώθηκαν ήταν λίγες. Στην Ευρώπη, η έλλειψη φορτίων μεταλλευμάτων οδήγησε τους ναύλους σε χαμηλότερα επίπεδα ενώ παράλληλα η διαθέσιμη χωρητικότητα του βόρειου Ατλαντικού συνέχισε να αυξάνεται με αποτέλεσμα και οι ναυλώσεις να κυμανθούν στα χαμηλά με υψηλά των $3Κ ημερησίως. Αντίθετα, οριακά υψηλότερα επίπεδα κινητικότητας παρουσίασε η αγορά των ανατολικών ακτών της νοτίου Αμερικής όμως το χάσμα των προσφορών μεταξύ των πλοιοκτητών και των ναυλωτών ήταν μεγάλο με αποτέλεσμα οι ναύλοι να παρουσιάσουν περαιτέρω πτώση και έτσι για παράδειγμα στα kamsarmaxes οι ναυλώσεις σε fronthaul ταξίδια υποχώρησαν στα χαμηλά επίπεδα των $12Κ+$200Κ(bb) αν και προς το τέλος της εβδομάδας η ζήτηση σε τονάζ σταθεροποιήθηκε. Ο δείκτης BPI την Παρασκευή 1/2/2019 έκλεισε πτωτικά στις 560 μονάδες. 

SUPRAMAXES/ULTRAMAXES 

Ύφεση συνέχισε να παρουσιάζει η αγορά του βόρειου Ειρηνικού καθώς η ζήτηση σε τονάζ παρέμεινε υποτονική με τα παρόντα φορτία να παραμένουν ανεπαρκή έτσι ώστε να καλυφθεί ο μεγάλος αριθμός των διαθέσιμων πλοίων με αποτέλεσμα οι ναύλοι να υποστούν περαιτέρω απώλειες και έτσι για παράδειγμα, στα supramaxes σε κυκλικά ταξίδια κυμάνθηκαν μεταξύ $7.5-8Κ+$150Κ(bb).

Παρόμοια εικόνα παρουσίασε και η αγορά την Nοτιοανατολικής Ασίας καθώς και σε αυτή την περιοχή η υπερπροσφορά του διαθέσιμου τονάζ έπαιξε σημαντικό ρόλο αφού η ζήτηση παρέμεινε σε χαμηλά επίπεδα καθώς οι νέες απαιτήσεις ήταν πολύ λίγες. Έτσι, για παράδειγμα οι ναυλώσεις στα supramaxes σε ταξίδια με βάσει aps παράδοση και επαναπαράδοση στην περιοχή της Σιγκαπούρης-Ιαπωνίας με φορτία άνθρακα κινήθηκαν μεταξύ $5,750-6,000 ημερησίως και με κατεύθυνση την Δυτική Ινδία μεταξύ $5,000-5.500 ημερησίως ενώ σε backhaul ταξίδια προς τις περιοχές της Μεσογείου/Ευρώπης περίπου στα $2Κ ημερησίως(για τις πρώτες 65 ημέρες).

Παράλληλα, ίδια εικόνα παρουσίασε και η αγορά του Ατλαντικού με όλες τις βασικές διαδρομές να παρουσιάζουν απώλειες. Στον κόλπο της Αμερικής, οι ναύλοι παρουσίασαν σημαντική πτώση με τα ταξίδια εντός της περιοχής να πληρώνουν κοντά στα $4Κ ημερησίως ενώ στα fronthaul, πληροφορίες ανέφεραν ναύλωση πλοίου τύπου ultramax με φορτίο σιτηρών στα $14Κ ημερησίως.

Επίσης, παρόμοια κατάσταση παρατηρήθηκε και στην περιοχή των δυτικών ακτών της Νοτίου Αμερικής καθώς υπήρξε έλλειψη απαιτήσεων με αποτέλεσμα οι πλοιοκτήτες να κάνουν σημαντικές εκπτώσεις στους ναύλους προκειμένου να επιστρέψουν τα πλοία τους στον Ατλαντικό.  Στο μεταξύ, περιορισμένη ζήτηση παρουσίασε και η αγορά των ανατολικών ακτών της Νοτίου Αμερικής με μερικά διαθέσιμα πλοία να έχουν παραμείνει σε θέσεις spot ενώ οι απαιτήσεις μέχρι και τα μέσα Φεβρουαρίου έχουν σχεδόν καλυφθεί κάτι όχι και τόσο ενθαρρυντικό για την μελλοντική εικόνα της αγοράς αν και παρατηρήθηκε μείωση του αριθμού των πλοίων που ταξιδεύει με έρμα προς την περιοχή.

Τέλος, πτωτικά κινήθηκαν και οι αγορές της Μεσογείου/Μαύρης Θάλασσας με αποτέλεσμα αρκετοί πλοιοκτήτες με την ελπίδα ότι στο προσεχές διάστημα θα υπάρξει βελτίωση να προτιμήσουν μικρής και γρήγορης διάρκειας ταξίδια όπως για παράδειγμα από την Μαύρη Θάλασσα προς την Ανατολική Μεσόγειο όπου οι ναύλοι κυμάνθηκαν κοντά στα $6Κ ημερησίως ενώ σε ταξίδια fronthaul προς την περιοχή της Σιγκαπούρης-Ιαπωνίας κινήθηκαν μεταξύ $11-11.5Κ ημερησίως. Ο δείκτης BSI την Παρασκευή 1/2/2019 έκλεισε πτωτικά στις 450 μονάδες .

HANDYSIZE

Στον Ατλαντικό η αγορά συνέχισε την πτωτική της πορεία καθώς ο όγκος των φορτίων στην πλειονότητα των διαδρομών παρέμεινε ανεπαρκής για να καλύψει την υπερπροσφορά του διαθέσιμου τονάζ με αποτέλεσμα σε κάποιες ναυλώσεις να υπάρξει μέχρι και αναμονή. Ενδεικτικά, στην Μεσόγειο αναφέρθηκε ναύλωση πλοίου χωρητικότητας 32,000 dwt παραδοτέο στο Τσανακαλέ για κυκλικό ταξίδι με φορτίο χάλυβα στα $ 6,800 ημερησίως και άλλο από την Ευρώπη με φορτίο scrap προς την ανατολική Μεσόγειο στα $5Κ ημερησίως.

Από την άλλη, λίγο πιο δραστήρια ήταν η αγορά των ανατολικών ακτών της Νοτίου Αμερικής με τους ναύλους σε ταξίδια προς την Ευρώπη να κυμαίνονται περίπου στα $5Κ ημερησίως και σε ταξίδια προς την Μεσόγειο σε λίγο υψηλότερα επίπεδα.

Στον Ειρηνικό, η αγορά συνέχισε να υποχωρεί με τις υπό διαπραγμάτευση απαιτήσεις σε σχεδόν όλες τις περιπτώσεις να κινούνται σε βάσει aps ενώ τα υποψήφια πλοία της νοτιοανατολικής Ασίας διαπραγματεύονταν βάσει παράδοσης στην Σιγκαπούρη. Ενδεικτικά, δυο φορτία χάλυβα από την περιοχή του CIS προς την Νοτιοανατολική Ασία φαίνεται να καλύφθηκαν βάσει aps στα $4Κ ημερησίως, ενώ παράλληλα άλλο πλοίο μικρής χωρητικότητας με φορτίο τσιμέντου από το CJK προς τις Φιλιππίνες ναυλώθηκε σε βάσει aps κοντά στα $5Κ ημερησίως. Ο δείκτης BΗSI  την Παρασκευή  1/2/2019 έκλεισε πτωτικά στις  311 μονάδες.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ: Πάνω από τα 100 δισ. δολάρια η αξία του ελληνόκτητου στόλου. Παραμένει στην πρώτη θέση παγκοσμίως

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:  Ελληνική ναυτιλιακή πουλάει όλα τα πλοία της

ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ:  Σ. Παληός: Νέα συμφωνία για ναύλωση πλοίου της Diana Shipping

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ΣΧΟΛΙΑ