Φωκίων Καραβίας

Φωκίων Καραβίας Eurobank

Επαφές με εκπροσώπους της επιχειρηματικής κοινότητας, πελάτες, στελέχη και εργαζόμενους της Eurobank, έχει η Διοίκηση και κλιμάκιο ανώτατων στελεχών της Τράπεζας...