τράπεζες

Οι ελληνικές τράπεζες έχουν να αναδιαρθρώσουν λιγότερα δάνεια από το αναμενόμενο αφότου τέλειωσαν τα μορατόρια, αλλά είναι υπερβολικά νωρίς...

Μια απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που μπορεί να ταρακουνήσει τους servicers, να δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα ακόμη και στα funds...