έκδοση ομολόγου

Σε νέες αγορές κυπριακών ομολόγων προχώρησε, τον Ιανουάριο, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, επανεπενδύοντας ποσά από ομόλογα που έβαιναν προς...