ομόλογα

Ένα πρωτοποριακό επενδυτικό προϊόν που απευθύνεται στη διεθνή κοινότητα, με εντυπωσιακά σταθερές, εγγυημένες και καλές αποδόσεις, είναι το ομόλογο...

Μία ακόμα έκδοση εντόκων γραμματίων του ελληνικού Δημοσίου έγινε με… αρνητικό επιτόκιο, όσο κι αν αυτό προκαλεί εντύπωση. Η...