Τράπεζες

Eurobank: Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο – Ισχυρή ζήτηση

Φωκίων Καραβίας. CEO Eurobank


Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το ομολογιακό δάνειο εξαετούς διάρκειας της Eurobank, με option η τράπεζα να το ανακαλέσει στην 5ετία (6nc5).

Πάνω από 2 φορές έχει καλυφθεί ήδη το ομόλογο της Eurobank με το βιβλίο να κλείνει στη 1.30 μμ.

Εκτιμάται πως μέχρι να κλείσει το βιβλίο προσφορών η κάλυψη της έκδοσης που είναι Senior Preferred θα έχει καλυφθεί άλλη μία φορά. Η Eurobank ωστόσο θα αποσπάσει μόνον τα 500 εκατ. ευρώ τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την ευρωστία του ισολογισμού της τράπεζας.

Το pricing έχει διαμορφωθεί μέχρι στιγμής στα 2,375%, ενώ εκτιμάται πως μέχρι το μεσημέρι και με βάση την προσφορά το pricing θα υποχωρήσει ακόμη περισσότερο.

Σύμβουλοι έχουν οριστεί oι HSBC, Goldman Sachs Bank Europe, UBS, BofA και BNP.

Όπως έγραψε το mononews, και άλλες τράπεζες με πρώτη την Τράπεζα Πειραιώς σχεδιάζουν έκδοση ομολόγων στο πλαίσιο των απαιτήσεων των MREL (Ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις και επιλέξιμες υποχρεώσεις) και των στόχων που έχουν θέσει οι επόπτες στις τράπεζες γι’ αυτά.

Πολύ βοηθητική στο θέμα της έκδοσης στάθηκε και η αναβάθμιση από την S&P για τη χώρα, η οποία αναμένεται να μειώσει τις τιμές των εκδόσεων.


ΣΧΟΛΙΑ