Νίκος Μουνδρέας

Στο στόλο της ελληνικής ναυτιλιακής εταιρίας NG Moundreas, της γνωστής εφοπλιστικής οικογένειας του Νικόλαου Μουνδρέα, ανήκει πλέον το δεξαμενόπλοιο...