• δικαστική διαμάχη

    Αγγελόπουλος Χαλυβουργική

    «Είμαι ο αποκλειστικός χρηματοδότης της εταιρείας», αναφέρει ο Κωνσταντίνος Π. Αγγελόπουλος, βασικός μέτοχος της εταιρείας Χαλυβουργική, με αφορμή τα...