δικαστική διαμάχη

Αγγελόπουλος Χαλυβουργική

«Είμαι ο αποκλειστικός χρηματοδότης της εταιρείας», αναφέρει ο Κωνσταντίνος Π. Αγγελόπουλος, βασικός μέτοχος της εταιρείας Χαλυβουργική, με αφορμή τα...