Αποκρατικοποιήσεις

Άρης Ξενόφος

Χρονοδιάγραμμα για 24 ιδιωτικοποιήσεις περιλαμβάνει το αναθεωρημένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αξιοποίησης του ΤΑΙΠΕΔ. Το χρονοδιάγραμμα περιελάμβανε έργα μεγάλων αποκρατικοποιήσεων, όπως...