Αποκρατικοποιήσεις

Χρονοδιάγραμμα για 24 ιδιωτικοποιήσεις περιλαμβάνει το αναθεωρημένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αξιοποίησης του ΤΑΙΠΕΔ. Το χρονοδιάγραμμα περιελάμβανε έργα μεγάλων αποκρατικοποιήσεων, όπως...

Οι αποκρατικοποιήσεις, η χρηματοδότηση του λογαριασμού υποστήριξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, οι δημοπρασίες λιγνιτικής και υδροηλεκτρικής παραγωγής της ΔΕΗ...