Βουλγαρία

Τραπεζικοί λογαριασμοί (καταθέσεις) στο εξωτερικό και συμμετοχή,  σε εταιρίες με έδρα το εξωτερικό Από την 01.01.2017 η ισχύουσα Οδηγία...

Άντζυ Μητροπούλου

Τραπεζικοί λογαριασμοί (καταθέσεις) στο εξωτερικό και συμμετοχή ,  σε εταιρίες με έδρα το εξωτερικό Από την 01.01.2017 η ισχύουσα...