• Φυσικό Αέριο

    Paolo Gallo, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Italgas

    “Θα βοηθήσουμε την Ελλάδα να προχωρήσει στην ενεργειακή μετάβαση, προωθώντας τα ανανεώσιμα καύσιμα όπως το βιομεθάνιο και το υδρογόνο”,...