κινητή τηλεφωνία

Ιστορική χαρακτηρίζεται η συμφωνία για την ανάπτυξη Ανοικτών Δικτύων Ασύρματης Πρόσβασης ως τεχνολογία επιλογής για μελλοντικά δίκτυα κινητής τηλεφωνίας...