Ανδρέας Μιχαλόπουλος

Ανδρέας Μιχαλόπουλος, CEO Performance Shipping

Η εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία Performance Shipping Inc., του Ανδρέα Μιχαλόπουλου γνωστοποίησε έσοδα τα οποία διαμορφώθηκαν στα 22,1 εκατομμύρια δολάρια...

Ανδρέας Μιχαλόπουλος, CEO Performance Shipping

Η εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία Performance Shipping Inc. του Ανδρέα Μιχαλόπουλου που διαθέτει στόλο δεξαμενόπλοιων, γνωστοποίησε ότι, με ισχύ από...