Αγης Βερούτης

Στον αναπτυγμένο κόσμο, οι χώρες με δημοκρατικό πολίτευμα πορεύονται μέσω εναλλαγών ανάμεσα σε μετριοπαθείς κεντροδεξιές κυβερνήσεις, και μετριοπαθείς κεντροαριστερές...

  • 1
  • 2