• στρατηγική

    Ενδιαφέροντα στοιχεία προκύπτουν από επιστημονική ανάλυση σχετικά με την αμφιλεγόμενη στρατηγική της Σουηδίας στην διαχείριση της πανδημίας, αναδεικνύοντας μία...