Business

Γιώργος Στάσσης (ΔΕΗ): Αλλάζουμε ριζικά τη ΔΕΗ- Η στρατηγική που θα οδηγήσει σε €1 δισ ΕBITDA

Γιώργος Στάσσης. Επικεφαλής ΔΕΗ


Μέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο η διοίκηση Γιώργου Στάσση πέτυχε όσα  είχε υποσχεθεί όταν ανέλαβε την τότε «καυτή πατάτα» της ΔΕΗ. Η απολιγνιτοποίηση γίνεται πράξη, η στροφή στις ΑΠΕ είναι ήδη αισθητή, η ρευστότητα της εταιρείας αποκαταστάθηκε και ο στόχος για EBITDA πάνω από 700 εκατ. ευρώ φέτος και 1 δισ. ευρώ το 2024 είναι εφικτός.
«Κάνοντας τις σωστές επιλογές, η εικόνα της εταιρείας θα αλλάξει ριζικά στο μέλλον επιτυγχάνοντας μέχρι το 2024 λειτουργική κερδοφορία μεγαλύτερη του € 1 δισ., μειώνοντας το προσωπικό μας στους 11.500 εργαζόμενους και αυξάνοντας την ισχύ των ΑΠΕ πάνω από 1 GW», τόνισε ο Πρόεδρος της εταιρείας εξηγώντας ότι μετασχηματίζεται το παραγωγικό της δυναμικό με την σταδιακή απόσυρση των λιγνιτικών μονάδων, και θα μειωθούν οι ποσότητες CO2 που εκπέμπει από 20 εκατομμύρια τόνους το 2019 σε περίπου 5 εκατ. τόνους το 2024.

Με άξονα την πορεία της αγοράς στο μέλλον, η διοίκηση της εταιρείας έχει καθορίσει τρεις βασικούς πυλώνες στη στρατηγική της :
Την εφαρμογή του “Green Deal” στην παραγωγή ενέργειας, με επιτάχυνση της απολιγνιτοποίησης και επικέντρωση των επενδύσεών μας στις ΑΠΕ, την ψηφιοποίηση και βελτιστοποίηση της λειτουργικής αποδοτικότητας σε όλες τις δραστηριότητές μας καθώς και την τοποθέτηση του πελάτη στο επίκεντρο της προσοχής  με νέα προϊόντα και ανταγωνιστικά τιμολόγια, όπως επίσης και με την είσοδό μας στην ηλεκτροκίνηση.

Ο στόχος παραμένει και είναι ο μετασχηματισμός του Ομίλου λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Και η εταιρεία μεταμορφώνεται κάθε μέρα με άξονα την αγορά του μέλλοντος, τη νέα πραγματικότητα που διαμορφώνεται και την ανάγκη ευελιξίας που δημιουργείται ώστε η εταιρεία να είναι ανταγωνιστική.

Όπως εξήγησε ο κ. Στάσσης, «το μοντέλο παραγωγής και κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας αλλάζει το ίδιο και το περιβάλλον της ενέργειας  καθώς οδηγούμαστε σε κατακερματισμένη παραγωγή μέσω των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας με χαρακτηριστικό παράδειγμα τα φωτοβολταϊκά στις στέγες, με άμεση διοχέτευση της παραγωγής στην κατανάλωση. Η «Ενεργειακή μετάβαση», εξάλλου, απαιτεί τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά από αυτά που μέχρι σήμερα είχε η ΔΕΗ και χρειάζεται  στόχευση στην «πράσινη ενέργεια», ενίσχυση της λειτουργικής αποδοτικότητας, και τοποθέτηση του πελάτη στο κέντρο του ενδιαφέροντος. Για να γίνουμε μέρος αυτής της νέας πραγματικότητας, πρέπει η εταιρεία να είναι αρκετά ευέλικτη ώστε να παρέχει νέες υπηρεσίες και προϊόντα στους πελάτες της».

Εξυγίανση

«Η εταιρεία κατάφερε να σταθεί ξανά στα πόδια της» είπε χθες ο κ. Γιώργος Στάσσης και παρουσίασε τον τρόπο με τον οποίο προχωρά το σχέδιο μετασχηματισμού της εταιρείας, το οποίο την απελευθερώνει από βάρη του παρελθόντος την εκσυγχρονίζει και της δημιουργεί μεγάλες προοπτικές. «Προχωρούμε σε κινήσεις οικονομικής εξυγίανσης, εκσυγχρονίζουμε τη λειτουργία μας και σχεδιάζουμε το μέλλον με βάση τις ανάγκες της εποχής και τις διεθνείς τάσεις στο χώρο της ενέργειας» τόνισε ο Πρόεδρος της εταιρείας.

«Το πρώτο εξάμηνο του 2019 ήταν μια από τις πιο δύσκολες περιόδους στην ιστορία της ΔΕΗ. Η κερδοφορία της εταιρείας είχε ουσιαστικά μηδενισθεί ενώ εγείρονταν σοβαρά ερωτήματα για την επιβίωσή της. Με τα μέτρα που λάβαμε τον Σεπτέμβριο του 2019 καταφέραμε να σταθεροποιήσουμε την εταιρεία και να ενισχύσουμε την κερδοφορία της. Θέσαμε τις βάσεις για το συνολικό μετασχηματισμό της» σημείωσε ο κ. Στάσσης.

Πράγματι, η  πολιτική των τελευταίων μηνών (κατάργηση ΝΟΜΕ, αναθεώρηση τιμολογιακής πολιτικής, νέα προϊόντα, είσπραξη οφειλών, διακανονισμοί, κ.α.) απέφερε αποτελέσματα. Άρθηκε η επισήμανση των Ορκωτών Ελεγκτών σχετικά με την «ουσιώδη αβεβαιότητα συνέχισης δραστηριοτήτων» ενώ αναβαθμίστηκε και η πιστοληπτική ικανότητά της από την S&P.
Έτσι, το τέταρτο τρίμηνο του 2019 καθώς και το πρώτο τρίμηνο του 2020 με το EBITDA σε επαναλαμβανόμενη βάση να φτάνει τα € 236,8 εκατ. και € 182 εκατ. αντίστοιχα, σηματοδοτήθηκε η αντιστροφή της πτωτικής πορείας της λειτουργικής κερδοφορίας του Ομίλου. Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει την εκτίμησή μας για το σύνολο του 2020 που είχαμε ανακοινώσει κατά τη διάρκεια της παρουσίασης των στρατηγικών προτεραιοτήτων μας τον
περασμένο Δεκέμβριο.

Βελτίωση στην εξυπηρέτηση πελατών και μείωση του μεριδίου της ΔΕΗ

Παράλληλα, τόνισε, «συνεχίζουμε να ενισχύουμε τα κανάλια επικοινωνίας και εξυπηρέτησης με κάθε τρόπο κάνοντας ό,τι είναι δυνατόν για την εξυπηρέτηση των πελατών μας με τον καλύτερο και ασφαλέστερο τρόπο.

Ξεκινώντας από τα λειτουργικά μεγέθη και συγκεκριμένα την ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, το 2019 η εγχώρια ζήτηση αυξήθηκε κατά 2,7%, ενώ η συνολική ζήτηση, περιλαμβάνοντας δηλαδή την ηλεκτρική ενέργεια για εξαγωγές και άντληση, μειώθηκε κατά 0,8% λόγω της εντεινόμενης μείωσης των εξαγωγών των Τρίτων από το β’ τρίμηνο του 2019 και μετά.
Η μείωση του μεριδίου της ΔΕΗ στην αγορά προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συνεχίσθηκε και διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο σε 75,8% για το 2019 από 81,8% το 2018. Απόρροια της μείωσης αυτής ήταν οι πωλήσεις της ΔΕΗ σε GWh να μειωθούν κατά 5,9%. Με βάση τα τελευταία στοιχεία του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, το ποσοστό της ΔΕΗ στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα έχει μειωθεί περαιτέρω σε
66,3% τον Μάιο.
Σε ό,τι αφορά την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας η παραγωγή της ΔΕΗ μειώθηκε κατά 17,4%(ή 5,4 TWh) λόγω της χαμηλότερης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη (κατά 30,1%) και υδροηλεκτρικές μονάδες (κατά 33,4%).
Το μεγαλύτερο μέρος της μείωσης της λιγνιτικής παραγωγής σημειώθηκε στο γ’ και δ’ τρίμηνο 2019 κυρίως λόγω χαμηλότερων τιμών φυσικού αερίου και υψηλότερων τιμών CO2 που καθιστούν τις λιγνιτικές μονάδες λιγότερο ανταγωνιστικές σε σχέση με τις μονάδες φυσικού αερίου.
Η μείωση της παραγωγής από υδροηλεκτρικές μονάδες οφείλεται στις μικρότερες ποσότητες υδάτινων εισροών στους ταμιευτήρες των Υδροηλεκτρικών Σταθμών το 2019 σε σχέση με το προηγούμενο έτος, όπως και στην αύξηση των αποθεμάτων των ταμιευτήρων.
Αντίθετα, η παραγωγή από μονάδες φυσικού αερίου αυξήθηκε κατά 11,9%, ενώ οι εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας, σε επίπεδο χώρας, ήταν αυξημένες κατά 22,1%.
Η παραγωγή και οι εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ κάλυψαν το 45,5% της συνολικής ζήτησης στη χώρα το 2019, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό το 2018 ήταν 54%, μείωση η οποία οφείλεται στη χαμηλότερη παραγωγή από λιγνιτικές και υδροηλεκτρικές μονάδες.
Ας περάσουμε στα βασικά οικονομικά στοιχεία της περιόδου: Το επαναλαμβανόμενο EBITDA διαμορφώθηκε σε € 333,6 εκατ. το 2019.
Στο πλαίσιο της αποτίμησης της εύλογης αξίας των παγίων μας κάθε πέντε έτη, τα αποτελέσματα προ φόρων επιβαρύνθηκαν κατά € 2,1 δισ., αντανακλώντας την ζημιογόνο θέση της λιγνιτικής παραγωγής, η οποία όμως περιορίζεται λόγω του επιταχυνόμενου πλάνου απολιγνιτοποίησης.

ΔΕΗ Ανανεώσιμες: Μερίδιο 20% στις ΑΠΕ το 2024

Στόχος της ΔΕΗ είναι να διευρύνει  το μερίδιό της στις ΑΠΕ και από 2,5% μερίδιο αγοράς  το 2019, να κατέχει το 10-20% το 2024. Η εγκατεστημένη ισχύ άνω του 1 GW έως το 2024, εκτιμάται πλέον ότι είναι ένας βατός στόχος και πλέον η διοίκηση θεωρεί ότι  μπορεί να πετύχει μεγαλύτερη ισχύ καθώς διαθέτει ένα χαρτοφυλάκιο έργων πάνω από 6GW, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων πολύ ώριμων έργων.
Επιπλέον, προχωρά στην αξιοποίηση των περιοχών που βρίσκονται τα λιγνιτωρυχεία για την τοποθέτηση σε ένα μέρος των περιοχών αυτών φωτοβολταϊκών μονάδων.
Παράλληλα, χτίζει συνεργασίες προκειμένου να επιταχυνθεί η ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου σε ΑΠΕ.

Το αναπτυξιακό πλάνο στις ΑΠΕ περιλαμβάνει:

160 MW σε λειτουργία, 100 MW υπό κατασκευή τα οποία αναμένονται να τεθούν σε λειτουργία εντός ενός έτους, 280 MW  με τιμή, μέσω δημοπρασιών, κοντά στα € 49/MWh, μία από τις υψηλότερες τιμές στην Ευρώπη.
Επίσης 20 MW ώριμο χαρτοφυλάκιο σε στάδιο προετοιμασίας προσεχώς και  θα προσθέσει στην ισχύ και 650MW ΑΠΕ τους επόμενους 18-36 μήνες.

Επενδύσεις
Το επενδυτικό  πλάνο για το 2020 θα είναι μικρότερο καθώς πλέον ο στόχος είναι οι ΑΠΕ,  και σημειώθηκε  καθυστέρηση 2-3 μηνών σε κάποια έργα όπως στην κατασκευή της μονάδας Πτολεμαΐδα V.
Από 5% του συνόλου των επενδύσεων της επιχείρησης για το 2019, οι επενδύσεις σε ΑΠΕ  θα φτάσουν το 25% για το 2020 με στόχο να αυξηθεί η συμμετοχή τους στις συνολικές επενδύσεις ακόμα περισσότερο τα επόμενα χρόνια.
Στόχος είναι – όπως προαναφέρθηκε – από 2% μερίδιο αγοράς της ΔΕΗ στις ΑΠΕ το 2019, να κατέχει το 10-20% το 2024 με επιπλέον εγκατεστημένη ισχύ 1 GW έως το 2024. Επίσης, όσο προχωρά ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας της εταιρείας, τόσο θα αυξάνονται οι επενδύσεις για την αναβάθμιση των δικτύων.
Οι επενδύσεις στα δίκτυα αυξάνονται (από 23% το 2019 σε 30% το 2020) με στόχο την εισαγωγή εργαλείων όπως έξυπνοι μετρητές, αυτόματοι διακόπτες, συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών κ.α.

Νέα προϊόντα και υπηρεσίες από το καλοκαίρι

Όσον αφορά την λιανική αγορά, η περίοδος του κορωνοϊού για τη ΔΕΗ ήταν  περίοδος επιτάχυνσης  ορισμένων σημαντικών ενεργειών διότι έπρεπε να υιοθετηθούν νέες τεχνολογίες και ψηφιακά εργαλεία και να εφαρμοστούν σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, πολύ νωρίτερα από ό,τι είχε αρχικά προγραμματιστεί ώστε κρατήσει η εταιρεία επαφή με τους πελάτες της.
Σήμερα, αναβαθμίζει περαιτέρω τη  στρατηγική της στην αγορά, εγκαινιάζοντας νέα προϊόντα και υπηρεσίες από το καλοκαίρι, νέες ψηφιακές τεχνολογίες για καλύτερη επικοινωνία με τους πελάτες, και βελτίωσης της εξυπηρέτησής τους. Μέσα στο τελευταίο τρίμηνο ενίσχυσε τα εναλλακτικά κανάλια εξυπηρέτησης και πρόσθεσε   σύγχρονες υπηρεσίες, όπως οι τηλεφωνικές πληρωμές, τα ηλεκτρονικά συμβόλαια, η εξυπηρέτηση μέσω Facebook, και εφαρμογή που απαντά άμεσα στις ερωτήσεις των πελατών για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της ΔΕΗ όλο το 24ωρο.

Θα προστεθούν και νέες πρωτοβουλίες που θα μειώσουν το χρόνο αναμονής των πελατών στα καταστήματα, θα διευκολύνουν την απομακρυσμένη εξυπηρέτηση και θα βελτιώσουν την εμπειρία τους, ενώ θα εμπλουτίζει διαρκώς τα προϊόντα και τις υπηρεσίες  στο πρότυπο των αντίστοιχων μεγάλων διεθνών
παρόχων ενέργειας.
Όλες αυτές οι αλλαγές έχουν έναν στόχο: Η ΔΕΗ να ικανοποιήσει τις ανάγκες των πελατών της και να βγει ενισχυμένη απέναντι στον ανταγωνισμό μέσα από προϊόντα και υπηρεσίες που δεν έχουν τίποτε να ζηλέψουν από μεγάλους διεθνείς παρόχους ενέργειας.

Το δίκτυο μέσης και χαμηλής τάσης θα γίνει πιο ευέλικτο και αποδοτικό
Αναφορικά με το δίκτυο μέσης και χαμηλής τάσης, στόχος μας για τα επόμενα χρόνια είναι να γίνει πιο ευέλικτο και αποδοτικό. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με την ψηφιοποίηση του δικτύου, ώστε να γίνει “έξυπνο” με την χρήση έξυπνων μετρητών, συστημάτων αυτοματοποίησης και κεντρικής διαχείρισης, συστημάτων GIS / Scada, θέτοντας έτσι τις βάσεις για την κάλυψη των αναγκών που θα προκύψουν στο μέλλον. Η εφαρμογή ορισμένων από αυτά τα συστήματα έχει ήδη ξεκινήσει.
Για να μπορέσουμε να πετύχουμε τους στόχους μας αυτούς, συνεργαζόμαστε με την Ρυθμιστική Αρχή, εδώ και αρκετούς μήνες, για την προετοιμασία νέου ρυθμιστικού πλαισίου το οποίο έχει δοθεί σε δημόσια διαβούλευση, που λήγει την ερχόμενη Παρασκευή.
«Πιστεύουμε ότι το αποτέλεσμα αυτών των προσπαθειών θα είναι η δημιουργία ενός νέου πλαισίου το οποίο θα καλύπτει μια σημαντική χρονική περίοδο. Αναμένεται να καλύπτει δύο ρυθμιστικές περιόδους από το 2021 έως το 2028 και να περιέχει αμοιβές παρέχοντας κίνητρα απόδοσης. Είναι πολύ σημαντικό ότι η περίοδος των επόμενων ετών θα είναι διαφανής και προβλέψιμη και αυτό θα μας δώσει την απαραίτητη άνεση και ασφάλεια να επενδύσουμε σημαντικά στον τομέα αυτό».

Τα αποτελέσματα του 2019
Τα αποτελέσματα προ φόρων του 2019 σε προσαρμοσμένη βάση διαμορφώθηκαν σε ζημίες € 424,4 εκατ. έναντι ζημιών € 347,3 εκατ. το 2018.
Οι επενδύσεις διαμορφώθηκαν σε € 646,6 εκατ., ενώ το καθαρό χρέος στις 31.12.2019 ήταν € 3.687 εκατ., παραμένοντας ουσιαστικά στα ίδια επίπεδα σε σχέση με 31.12.2018.Παρά τη μείωση του όγκου πωλήσεων, κυρίως λόγω της απώλειας μεριδίου αγοράς ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά € 190 εκατ. ή 4%.

Θετική επίπτωση προήλθε από την αύξηση των εσόδων από πώληση ηλεκτρικής ενέργειας θερμικών μονάδων στα μη Διασυνδεδεμένα Νησιά καθώς και των εσόδων από τέλη χρήσης Δικτύου Διανομής που εισπράττονται από Τρίτους Προμηθευτές. Η μεγαλύτερη δαπάνη για αγορά δικαιωμάτων εκπομπών CO2 λόγω της πολύ σημαντικής αύξησης της τιμής τους η οποία σχεδόν διπλασιάστηκε καθώς επίσης και η επιβάρυνση του κόστους αγορών ενέργειας από την αύξηση της Οριακής Τιμής Συστήματος, είχαν σαν αποτέλεσμα την επιδείνωση του επαναλαμβανόμενου EBITDA για το σύνολο του έτους κατά €
70,2 εκατ.
Αξίζει να σημειωθεί όμως ότι, από το σύνολο του EBITDA ύψους € 333,6 εκατ. για το 2019, το τελευταίο τρίμηνο του έτους το επαναλαμβανόμενο EBITDA ανήλθε σε € 236,8 εκατ. αντιπροσωπεύοντας πάνω από το 70% του συνόλου και είναι το πρώτο τρίμηνο που σηματοδότησε την αντιστροφή της πτωτικής πορείας της λειτουργικής κερδοφορίας του Ομίλου.
Σε ό,τι αφορά στο επενδυτικό πρόγραμμα της εταιρείας, οι συνολικές επενδύσεις το 2019 ανήλθαν σε € 646,6 εκατ. έναντι € 746,7 εκατ. το 2018. Αυτό οφείλεται κυρίως στη μείωση των επενδύσεων Παραγωγής για την κατασκευή της Μονάδας Πτολεμαΐδα V, μιας και το 2018 υπήρξε κορύφωση των δαπανών λόγω παραλαβής σημαντικού εξοπλισμού για το έργο.
Η ΔΕΗ παραμένει ο μεγαλύτερος ιδιωτικός επενδυτικός φορέας της χώρας με επενδύσεις οι οποίες αναμένεται να συμβάλουν σημαντικά στη βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της επιχείρησης τα επόμενα χρόνια. Το καθαρό χρέος παρέμεινε ελαφρώς κάτω από τα € 3,7 δισ. με τα ποσά των αποπληρωμών των δανείων να πλησιάζουν εκείνα των αντλήσεων.

 


ΣΧΟΛΙΑ