Γιώργος Μυλωνογιάννης

ΔΕΗ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει σαφή άποψη και γνώση γι’ αυτό επιμένει στην αρχική του άποψη: Συγχωνεύσεις ελληνικών τραπεζών δεν...

the wise man