• Business

  Ελλάκτωρ: Αποσύρονται και επίσημα οι αγωγές κατά του Αλέξανδρου Εξάρχου-Υπερψηφίστηκαν τα θέματα της Γενικής Συνέλευσης

  Ευθύμιος Μπουλούτας. Διευθύνων Σύμβουλος της Ελλάκτωρ

  Ευθύμιος Μπουλούτας. Διευθύνων Σύμβουλος της Ελλάκτωρ


  Αποσύρονται και επίσημα οι αγωγές της Ελλάκτωρ κατά του Αλέξανδρου Εξάρχου ύστερα από αίτημα της Reggeborgh Invest, η οποία κατέχει από χθες το 46,1% του μετοχικού κεφαλαίου του Ομίλου.

  Με αυτήν την κίνηση η εισηγμένη αλλάζει σελίδα ύστερα από την αποεπένδυση των εφοπλιστών Δημήτρη Μπάκου και Γιάννη Καϋμενάκη και την είσοδο της Motor Oil στον Όμιλο, γεγονότα τα οποία έδωσαν τέλος σε μία ταραχώδη περίοδο για την εταιρεία κατά τη διάρκεια της οποίας η διοίκηση επεδίωξε την επιστροφή στην κερδοφορία με όχημα τη δραστηριότητα των κατασκευών.

  Το παραπάνω προέκυψε από  τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης του Ομίλου της Ελλάκτωρ, η οποία ολοκληρώθηκε με συμμετοχή του 77,5% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου, δηλαδή των κατόχων 269.848.804 μετοχών από σύνολο 348.192.005.

  Αποφασίστηκε, επίσης, η μη διάθεση μερίσματος για το 2021 και η εκλογή του Οδυσσέα Χριστοφόρου ως νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Ομίλου.

  Επιπλέον, ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, Ευθύμιος Μπουλούτας, χαρακτήρισε το 2021 ως έτος ορόσημο για την επιστροφή του Ομίλου Ελλάκτωρ στην κερδοφορία.

  Αναλυτικότερα θέματα που τέθηκαν προς Έγκριση ήταν τα εξής:

  • Ετήσια οικονομική έκθεση 2021 και μη διανομή μερίσματος, το οποίο και υπερψηφίστηκε με ποσοστό  99,97%
  • Συνολικής διαχείρισης 2021 υπερψηφίστηκε με ποσοστό 99,97%
  • Εκλογή της εταιρείας ορκωτών ελεγκτών Price Waterhouse Coopers (PwC) για τη χρήση 2022 και καθορισμός της αμοιβής τους  υπερψηφίστηκε με ποσοστό  99,93%
  • Υποβολή προς ψήφιση επί της έκθεσης αποδοχών για χρήση 2021 που υπερψηφίστηκε με ποσοστό 99,99%
  • Παρουσίαση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου της Έκθεσης Πεπραγμένων για τη χρήση 2021, η οποία τέθηκε προς παρουσίαση για ενημερωτικούς σκοπούς
  • Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας
  • Χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών του Ομίλου καθώς και νομικών οντοτήτων στις οποίες συμμετέχει, άμεσα ή έμμεσα, η Εταιρεία ή εταιρείες του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς προς την Εταιρεία σκοπούς, η οποία υπερψηφίστηκε
  • Εκλογή του Οδυσσέα Χριστοφόρου στη θέση του Ανεξάρτητου μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία υπερψηφίστηκε με ποσοστό 96%
  • Ανάκληση Δικαστικών Μέτρων ύστερα από αίτημα της Reggeborgh Invest B.V. που υπερψηφίστηκε με ποσοστό 83,36%. Αφορά στην  παραίτηση από τις αγωγές του Ομίλου κατά του Αλεξάνδρου Εξάρχου. Η απόφαση αυτή έρχεται σε συνέχεια της παραίτησης από τα ασφαλιστικά μέτρα και τα εξώδικα προς τη διοίκηση του Ομίλου που είχε καταθέσει στο παρελθόν η πλευρά των εφοπλιστών  Δημήτρη Μπάκου και Γιάννη Καϋμενάκη, οι οποίοι συμμετείχαν στο μετοχικό κεφάλαιο της Ελλάκτωρ  μέσω των εταιρειών Greenhill Investments και Kiloman.

  Ευθύμιος Μπουλούτας: «Έτος ορόσημο το 2021 για το Όμιλο»

  Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, Ευθύμιος Μπουλούτας, κατά τη διάρκεια της παρουσίασης των ετήσιων οικονομικών για τη χρήση του 2021 δήλωσε:

  «Το 2021 ήταν ένα  έτος οροσημο για τον Όμιλο καθώς αποτέλεσε μία χρονιά σημαντικών μεταρρυθμίσεων, οι οποίες είχαν εμφανή αποτελέσματα. Η διοίκηση προχώρησε σε λειτουργική και και οικονομική αναδιάρθρωση με στόχο ο Όμιλος να τεθεί σε τροχιά κερδοφορίας, ενώ έγιναν και κινήσεις για την απεμπλοκή από ζημιογόνα έργα».

  Επίσης, πρόσθεσε:

  «Το 2021 πραγματοποιήθηκε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 120 εκατ. ευρώ, η οποία υπερκαλύφθηκε κατά 2,2 φορές και αποτέλεσε το εφαλτήριο για την αντιστροφή της πορείας του Ομίλου.

  Το μικτό κέρδος του Ομίλου διαμορφώθηκε το 2021 στα 207,2 εκατ. ευρώ με κύριο όχημα την κατασκευή σημειώνοντας αύξηση κατά 87,3% σε ετήσια βάση. Τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε ζημίες 28,6 εκατ. ευρώ για το 2021 από τα 149,7 εκατ. που διαμορφώθηκαν το 2020. Τα λειτουργικά κέρδη, δηλαδή το EBITDA, σημείωσε αύξηση κατά 130 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση βασιζόμενο κυρίως στη βελτίωση της δραστηριότητας στις κατασκευές»

  Σχετικά με το όραμα του Ομίλου, ο διευθύνων σύμβουλος επισήμανε:

  «Επαναπροσδιορίσαμε το όραμα και την αποστολή του Ομίλου και επικεντρώνουμε σε έργα παραχωρήσεων, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, κυκλικής οικονομίας και υποδομών».

  Διαβάστε επίσης

  Henry Holterman (Reggeborgh): Πώς ο Ολλανδός billionaire έγινε ο μεγαλύτερος ξένος μέτοχος εισηγμένης εταιρείας – Τα επόμενα σχέδια για την Ελλάκτωρ

  Στο 46,1% η συμμετοχή της Reggeborgh στον ΕΛΛΑΚΤΩΡ μετά τη δημόσια πρόταση  ΣΧΟΛΙΑ