• γενόσημα

    Η γενική διευθύντρια της φαρμακευτικής εταιρείας Sandoz Ελλάδας, Κύπρου, Μάλτας, Δήμητρα Νικοπούλου

    Η γενική διευθύντρια της φαρμακευτικής εταιρείας Sandoz Ελλάδας, Κύπρου, Μάλτας, Δήμητρα Νικοπούλου, είναι μια νέα, δυναμική γυναίκα, με πείσμα,...

    Υλοποιώντας έναν από τους στρατηγικούς του στόχους, ο πολυεθνικός φαρμακευτικός όμιλος  KRKA ίδρυσε θυγατρική εταιρεία στην Ελλάδα, διεκδικώντας το...