Pharma & Health

David Zupančič (KRKA HELLAS) στο mononews: «Σκοπός μας να παρέχουμε ποιοτικά, ασφαλή και αποτελεσματικά φαρμακευτικά προϊόντα, σε προσιτή τιμή για τους Έλληνες ασθενείς»

  • Συνέντευξη στην Έφη Τσιβίκα

David Zupančič, γενικός διευθυντής της KRKA HELLAS ΕΠΕ


Υλοποιώντας έναν από τους στρατηγικούς του στόχους, ο πολυεθνικός φαρμακευτικός όμιλος  KRKA ίδρυσε θυγατρική εταιρεία στην Ελλάδα, διεκδικώντας το δικό του μερίδιο στην αγορά γενόσημων προϊόντων.

Παρότι η πανδημία COVID-19 δυσχεραίνει τις δραστηριότητες μάρκετινγκ και πωλήσεων, ο σλοβενικής «προέλευσης» όμιλος,  δεν δίστασε να επεκταθεί και στη χώρα μας, τοποθετώντας στην ελληνική φαρμακευτική αγορά έναν νέο «παίκτη», με δυναμική, αξιώσεις και όραμα.

Μιλώντας στο mononews.gr, ο γενικός διευθυντής της  KRKA HELLAS ΕΠΕ, David Zupančič, αναφέρεται -μεταξύ άλλων- στο προφίλ του ομίλου, τις δραστηριότητες της θυγατρικής του στην Ελλάδα, τον στρατηγικό της σχεδιασμό και τις προοπτικές για το μέλλον.

Πώς ελήφθη η απόφαση για επέκταση των δραστηριοτήτων της εταιρείας στην Ελλάδα και γιατί επιλέχθηκε η χώρα μας;

Η αναπτυξιακή στρατηγική του ομίλου Krka διαμορφώνεται ανά πενταετία και ενημερώνεται κάθε δύο χρόνια, ώστε να προσαρμόζεται στις συνεχώς μεταβαλλόμενες επιχειρηματικές συνθήκες. Μεταξύ των βασικών στρατηγικών στόχων έως το 2024 έχουμε θέσει, επίσης, μια στρατηγική διασφάλισης της ανάπτυξης μέσω μακροπρόθεσμων συνεργασιών (συμπεριλαμβανομένων των κοινοπραξιών) και εξαγορών, πέρα από την καθαρή ανάπτυξη των πωλήσεών μας. Εστιάζουμε στις ευρωπαϊκές αγορές, στις αγορές της Κεντρικής Ασίας και στην κινεζική αγορά. Ο πρωταρχικός στόχος είναι η διείσδυση με προϊόντα προστιθέμενης αξίας σε νέες αγορές.

Αναλύοντας προσεκτικά την ελληνική φαρμακευτική αγορά, αναγνωρίσαμε τις δυνατότητες επέκτασης των δραστηριοτήτων στην Ελλάδα, ώστε να εισέλθουμε απευθείας με το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων μας και μέσω της ίδρυσης της εταιρείας Krka Hellas,  προκειμένου να παρέχουμε ποιοτικά, ασφαλή και αποτελεσματικά φαρμακευτικά προϊόντα, σε προσιτή τιμή για τους Έλληνες ασθενείς.

Σε τι ακριβώς συνίσταται η δραστηριότητα της KRKA HELLAS;

Βασικές λειτουργίες και δραστηριότητες της Krka Hellas αποτελούν, στον τομέα του μάρκετινγκ, η προώθηση των προϊόντων σε επαγγελματίες υγείας στην Ελλάδα και στον τομέα των ρυθμιστικών αρχών, όλες οι εγκριτικές διαδικασίες για το χαρτοφυλάκιο προϊόντων Krka. Η στρατηγική της Krka Hellas ακολουθεί τη στρατηγική του ομίλου Krka. Από την άλλη πλευρά, η Ελλάδα είναι μια μοναδική χώρα και ακολουθούμε όλες τις διαδικασίες προκειμένου να εξυπηρετήσουμε τους Έλληνες ασθενείς, προσφέροντάς τους προϊόντα με προστιθέμενη αξία.

Πόσα φάρμακα και από ποιες θεραπευτικές κατηγορίες θα διοχετεύσει η εταιρεία στην ελληνική αγορά;

Η στρατηγική του ομίλου Krka στοχεύει στη γρήγορη διείσδυση των νέων προϊόντων καθώς και των προϊόντων καθετοποιημένης παραγωγής μας. Αναπτύσσουμε προϊόντα σε τέσσερις βασικούς θεραπευτικούς τομείς: τις καρδιαγγειακές παθήσεις,  τις γαστρεντερικές παθήσεις, των λοιμώξεων και ασθενειών του κεντρικού νευρικού συστήματος. Ο στόχος είναι να ξεκινήσουμε με ένα επιλεγμένο χαρτοφυλάκιο επώνυμων προϊόντων, σε επιλεγμένες θεραπευτικές κατηγορίες, ως μία από τις πρώτες φαρμακευτικές εταιρείες γενοσήμων. Στην Ελλάδα, η Krka κυκλοφόρησε στις αρχές του έτους προϊόντα καρδιαγγειακής νόσου για μείωση των επιπέδων χοληστερόλης στο αίμα – πιταβαστατίνη και ροσουβαστατίνη  – και από την κατηγορία φαρμάκων για τη θεραπεία ασθενειών του γαστρεντερικού συστήματος τα προϊόντα της εσομεπραζόλης και  λανσοπραζόλης. Η πιταβαστατίνη της Krka κυκλοφόρησε ως το πρώτο καινοτόμο γενόσημο, φέρνοντας στον Έλληνα ασθενή μια σύγχρονη και προσιτή θεραπεία. Μέσα στο 2021 σχεδιάζουμε να κυκλοφορήσουμε και προϊόντα για τη θεραπεία της υπέρτασης.

Το μελλοντικό χαρτοφυλάκιο προϊόντων θα συνίσταται στην εισαγωγή καινοτόμων γενόσημων προϊόντων (καινοτόμοι συνδυασμοί δύο ή τριών δραστικών συστατικών, νέων δοσολογιών και φαρμακευτικών μορφών), σύμφωνα με τις ανάγκες της ελληνικής αγοράς, σε διαφορετικές θεραπευτικές κατηγορίες. Ο όμιλος Krka διαθέτει επίσης μη συνταγογραφούμενα και κτηνιατρικά προϊόντα. Η εμπιστοσύνη του ελληνικού κοινού στα προϊόντα μας ενισχύεται από το κάθετα ολοκληρωμένο επιχειρηματικό μοντέλο της Krka, το οποίο συμβάλλει στην παραγωγή μιας ευρείας γκάμας αξιόπιστων φαρμάκων. Η ποιοτική αυτή διαφορά αναδείχθηκε κατά την παγκόσμια ανάκληση της βαλσαρτάνης στη φαρμακευτική αγορά το 2018, όπου η Krka ήταν ο μόνος παραγωγός γενόσημης δραστικής ουσίας του προϊόντος στον κόσμο.

Πόσες θέσεις εργασίας «άνοιξε» στη χώρα μας αυτή η κίνηση και με τι προοπτικές για το μέλλον;

Η Krka Hellas στην Ελλάδα απασχολεί πλέον περίπου 20 υπαλλήλους στον τομέα του μάρκετινγκ, των ρυθμιστικών αρχών και της διοίκησης, όλοι με υψηλό μορφωτικό επίπεδο. Η επιχειρηματική απόδοση της Krka βασίζεται στην υψηλή δέσμευση και τις γνώσεις των υπαλλήλων μας. Στην Krka δεσμευόμαστε να στελεχώσουμε, να παρακινήσουμε και να διατηρήσουμε αφοσιωμένο και ικανό το προσωπικό μας, οικοδομώντας μια διεθνή εταιρική κουλτούρα. Η επένδυση στη γνώση και η ανάπτυξη όλων των υπαλλήλων μας βοηθούν να γίνουν από τους καλύτερους στον τομέα εργασίας του. Σκοπεύουμε να επεκταθούμε περαιτέρω στην ελληνική αγορά στο εγγύς μέλλον με νέα προϊόντα.

Η αγορά γενοσήμων είναι ένα πολύ ανταγωνιστικό πεδίο στη χώρα μας, με τις ελληνικές εταιρείες να κατέχουν ένα μεγάλο μερίδιο. Τι ρόλο θα διεκδικήσει η KRKA HELLAS σε αυτό το «σκηνικό»;

Η Κrka Hellas είναι θυγατρική του ομίλου Krka, ευρωπαϊκού κατασκευαστή γενοσήμων προϊόντων, που προωθεί στην ελληνική αγορά προϊόντα προστιθέμενης αξίας. Το επιχειρησιακό μας πλεονέκτημα προκύπτει από την κάθετη ολοκλήρωση τόσο της ανάπτυξης όσο και της παραγωγής των προϊόντων μας. Επομένως, αναπτύσσουμε και διαθέτουμε γενόσημα προϊόντα υψηλής ποιότητας σε προσιτές τιμές, που έχουν κάνει την Krka ένα αναγνωρίσιμο όνομα σε πολλά μέρη του κόσμου. Τα γενόσημα φαρμακευτικά προϊόντα μας βασίζονται στις δικές μας καινοτόμες διαδικασίες για τη σύνθεση ή την απομόνωση δραστικών φαρμακευτικών προϊόντων. Σήμερα, έχουμε πάνω από 350 καινοτομίες με διπλώματα ευρεσιτεχνίας σε διάφορες ευρωπαϊκές, αμερικανικές και ασιατικές χώρες. Εγγυόμαστε την αδιάλειπτη προμήθεια νέων και ανταγωνιστικών φαρμάκων σε διάφορες αγορές με ολοκληρωμένη και προσεκτική παρακολούθηση των προϊόντων καθ ‘όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους.

Η KRKA είναι μία εταιρεία που παράγει αποκλειστικά στην Ευρώπη και μάλιστα με καθετοποιημένο επιχειρηματικό μοντέλο. Τι δυνατότητες διαμορφώνει αυτό το πλεονέκτημα;

Χρησιμοποιούμε το καθετοποιημένο επιχειρηματικό μοντέλο για όλες τις δραστηριότητες του ομίλου: για τη διαχείριση των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, ανάπτυξη, παραγωγή και μάρκετινγκ και πωλήσεων, καθώς και ποιοτικού ελέγχου, συσκευασίας, αποθήκευσης και διανομής. Με τη διαχείριση ολόκληρης της διαδικασίας, είμαστε σε θέση να ερευνήσουμε, να αναπτύξουμε, να αξιολογήσουμε, να καταχωρήσουμε και να παράγουμε υλικά, τα δικά μας ενεργά συστατικά και τελικά προϊόντα. Η παραγωγική δύναμη της Krka ανέρχεται στα 16,5 εκατομμύρια φαρμακευτικές μορφές (δισκίο, ενέσιμα, καψάκια) σε ετήσια βάση, έχοντας εγκαταστάσεις παραγωγής σε 5 χώρες (Σλοβενία, Κροατία, Πολωνία, Ρωσία και Γερμανία) και τη δική μας εγκατάσταση σύνθεσης πρώτης ύλης. Είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε γρήγορα σε αναπτυξιακές προκλήσεις, απαιτήσεις μάρκετινγκ και ευκαιρίες, ακολουθώντας τάσεις και επιστημονικά επιτεύγματα σε διάφορους ειδικούς τομείς (τεχνολογικοί και αναλυτικοί, θεραπευτικοί τομείς κ.λπ.).

Όπως ανέφερα, έχουμε υιοθετήσει μια αναπτυξιακή στρατηγική διαχείρισης των προϊόντων σε όλες τις φάσεις του κύκλου ζωής τους. Το πολυάριθμο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης μας καθώς και η εμπειρία μας στις νομοθετικές διαδικασίες, μάς επιτρέπουν τη γρήγορη διάθεση των προϊόντων μας στην κυκλοφορία. Οι κανονιστικές απαιτήσεις γίνονται όλο και πιο περίπλοκες, επομένως συνεχίζουμε να εισάγουμε νέες, επιπρόσθετες και βελτιωμένες προσεγγίσεις στις δοκιμές ανάπτυξης. Έτσι εισάγουμε τακτικά νέα προϊόντα και διατηρούμε την ανταγωνιστικότητά τους σε περισσότερες από 70 χώρες σε όλο τον κόσμο.

Στο πλαίσιο της επιχειρηματικής μας στρατηγικής έχουμε θέσει ως στόχο τη σταθερή ανάπτυξη των πωλήσεών μας σε έξι διαφορετικές περιοχές: Σλοβενία, Δυτική Ευρώπη, Κεντρική Ευρώπη, Νοτιοανατολική Ευρώπη, Ανατολική Ευρώπη και Υπερπόντιες Αγορές. Είμαστε η κορυφαία φαρμακευτική εταιρεία στη Σλοβενία. Όσον αφορά τις πωλήσεις, η περιοχή της Δυτικής Ευρώπης είναι όλο και πιο σημαντική, ιδίως οι αγορές της Γερμανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, των σκανδιναβικών χωρών και της Ιταλίας. Η βασική αγορά στην Κεντρική Ευρώπη της Περιφέρειας Krka είναι η Πολωνία, ακολουθούμενη από την Τσεχική Δημοκρατία, την Ουγγαρία και τη Λιθουανία μεταξύ των άλλων αγορών της περιοχής. Η βασική αγορά στην Ανατολική Ευρώπη είναι η Ρωσική Ομοσπονδία. Άλλες σημαντικές αγορές στην περιοχή είναι η Ουκρανία, το Καζακστάν, το Ουζμπεκιστάν, η Γεωργία και το Αζερμπαϊτζάν. Στην Περιφέρεια Νοτιοανατολικής Ευρώπης, η Κροατία, η Ρουμανία και η Βουλγαρία είναι οι μεγαλύτερες αγορές, ενώ η Ελλάδα είναι ένα νέο κράτος μέλος αυτής της περιοχής. Η Krka εμπορεύεται επίσης τα προϊόντα της στην Αφρική, την αραβική χερσόνησο και τα κράτη της Ανατολικής Ασίας και (περιοχή Υπερπόντιες Αγορές).

Η βασική επιχειρηματική δραστηριότητα της Krka είναι η παραγωγή και πώληση συνταγογραφούμενων φαρμακευτικών προϊόντων, μη συνταγογραφούμενων προϊόντων και προϊόντων υγείας των ζώων. Οι δραστηριότητες της εταιρείας συμπληρώνονται από υπηρεσίες υγείας και τουριστικών υπηρεσιών.

Πώς σχολιάζετε την πολιτική γενοσήμων που ακολουθείται στην Ελλάδα; Τι παρεμβάσεις πιστεύετε ότι πρέπει να γίνουν;

Ο όμιλος Krka ανταποκρίνεται στις νομοθετικές απαιτήσεις της Ελληνικής αγοράς, όπως διαμορφώθηκαν τα τελευταία χρόνια μέσα από τις διαφορετικές πολιτικές στα γενόσημα σκευάσματα.  Ως ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς στο χώρο του φαρμάκου, διαθέτει φάρμακα που συγκαταλέγονται ανάμεσα σε αυτά των κορυφαίων φαρμακευτικών εταιρειών σε επίπεδο ποιότητας, ασφάλειας και αποτελεσματικότητας. Η συστηματική προσέγγιση της Krka συμβάλλει στην παραγωγή και διάθεση φαρμακευτικών σκευασμάτων που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των πελατών.  Θεωρούμε ότι η είσοδος της Krka στην ελληνική αγορά θα είναι επωφελής για τους Έλληνες ασθενείς και την κυβέρνηση, λόγω των προσιτών οικονομικά θεραπειών, αλλά κυρίως λόγω των υψηλής ποιότητας γενόσημων φαρμάκων που έρχονται στην ελληνική αγορά.

 ΣΧΟΛΙΑ