φωτογραφίες

Είναι δύσκολο να κρίνει κανείς το πως οι άνθρωποι θυμούνται μια χρονιά. Η οπτική βασίζεται τόσο σε πολιτικές και...