• ασφάλιση

    Στο κρίσιμο θέμα του χαμηλού ποσοστού ασφαλίσεων σε επιμέρους κλάδους της αγοράς, αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών...