ΑΕΕΑΠ

Επιφυλάξεις διατυπώνουν στελέχη της αγοράς των ΑΕΕΑΠ (Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας) αναφορικά με το πώς θα συμπεριληφθούν στη...