προμηθευτές

Γιώργος Λεχουρίτης, Πρόεδρος ΙΝΚΑ-Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδας

Σημειώνεται ότι οι αυξήσεις των τιμών ρεύματος, είναι, κατά πληροφορίες,  υπό διερεύνηση από την Επιτροπή Ανταγωνισμού ενώ παρακολουθείται στενά...

Αθανάσιος Δαγούμας, πρόεδρος ΡΑΕ

Το νέο εργαλείο θα παρακολουθεί τα  κέρδη και οι ζημιές κάθε δραστηριότητας των προμηθευτών, τα περιθώρια κέρδους, οι ρυθμιζόμενες...