Business

ΡΑΕ – Τιμολόγια ρεύματος: Ποιες επιλογές με ή χωρίς ρήτρα θα έχουμε από 1η Οκτωβρίου

Αθανάσιος Δαγούμας, Πρόεδρος της ΡΑΕ

Αθανάσιος Δαγούμας, Πρόεδρος της ΡΑΕ


Αναβίωση των τιμολογίων με ρήτρα αναπροσαρμογής, αλλά και τη δυνατότητα να επιλέξει ο καταναλωτής ένα κυμαινόμενο τιμολόγιο με τιμή που θα γνωρίζει από την 1η ημέρα του μήνα, ή ένα σταθερό τιμολόγιο, προτείνει η ΡΑΑΕΥ για την περίοδο μετά την 1η Οκτωβρίου.

Τα νέα τιμολόγια αλλάζουν όλα τα δεδομένα στην αγορά ενέργειας και ο καταναλωτής καλείται είτε να επιλέξει και να μοιραστεί το ρίσκο των διακυμάνσεων στην αγορά ενέργειας με τις εταιρείες προμήθειας ή να επιλέξει ένα σταθερό τιμολόγιο -ακριβότερο- ώστε να μην έχει εκπλήξεις, ρισκάροντας όμως να πληρώνει ακριβότερα όλο τον χρόνο το ρεύμα του, αν οι τιμές παραμείνουν χαμηλές.

Αυτό που δεν θα υπάρχει είναι οι επιδοτήσεις, το μαξιλάρι που πέρυσι προσέφερε το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης, απορροφώντας τις αυξήσεις των κυμαινόμενων τιμολογίων.

Κι αυτό που απαιτείται ουσιστικά από τον καταναλωτή είναι να ενημερωθεί και να επιλέξει με υπευθυνότητα το τιμολόγιό του αφού πρώτα κάνει τη δική του εκτίμηση για το πώς θα κινηθούν οι τιμές ενέργειας…

Πηγές της αγοράς αναφέρουν ότι με τιμές ενέργειας πέριξ των 100 ευρώ/MWh και τιμές φυσικού αερίου μέχρι 50 ευρώ, δεν θα υπάρξει κίνδυνος αυξημένων λογαριασμών.

Σε αντίθετη περίπτωση όμως, με ράλι στις τιμές ενέργειας, ο καταναλωτής που θα έχει επιλέξει κυμαινόμενο τιμολόγιο θα είναι ανυπερράσπιστος απέναντι στις αυξήσεις.

Ανάλυση κινδύνου από τον καταναλωτή και… ενυπόγραφη συναίνεση

Ουσιαστικά, η επιλογή του τιμολογίου από τον καταναλωτή, εξαρτάται από την εκτίμηση που θα κάνει για την πορεία των τιμών χονδρεμπορικής και καλείται ο ίδιος να σκεφτεί καλά πριν επιλέξει ποιο τιμολόγιο θέλει.

Σημειώνεται εξάλλου, σύμφωνα με τις προτάσεις της Ρυθμιστικής Αρχής, ότι οι καταναλωτές θα πρέπει ενυπόγραφα να συναινούν ρητώς με τους όρους του τιμολογίου που επιλέγουν, και έτσι δεν θα υπάρχουν περιθώρια για διαμαρτυρίες ή αμφισβητήσεις εκ των υστέρων όπως είχε γίνει την περίοδο που η ρήτρα αναπροσαρμογής επέφερε μεγάλες αυξήσεις στις τιμές ρεύματος.

Έτσι, αν πιστεύει ότι από τον Οκτώβριο και μετά θα ακολουθήσει ράλι στις τιμές ενέργειας, θα πρέπει να επιλέξει σταθερό τιμολόγιο, ώστε να γνωρίζει τι θα πληρώνει κάθε μήνα. Ωστόσο, η τιμή στα σταθερά τιμολόγια μπορεί να είναι σημαντικά αυξημένη σε σχέση με τα κυμαινόμενα.

Αν πιστεύει ότι οι τιμές ενέργειας θα είναι πτωτικές, θα απολαμβάνει καλύτερες τιμές ενέργειας, με ένα τιμολόγιο με ρήτρα αναπροσαρμογής, που θα μειώνει την τιμή που πληρώνει ανάλογα με την τιμή χονδρεμπορικής. Ωστόσο δεν θα ξέρει τι θα πληρώσει για το μήνα που πέρασε, παρά μόνο στο τέλος του μήνα.

Αν θέλει  να γνωρίζει στην αρχή κάθε μήνα τί θα πληρώσει, αλλά και κυμαινόμενο τιμολόγιο, για να έχει καλύτερη τιμή αν η τιμή ενέργειας είναι πτωτική θα επιλέξει το κυμαινόμενο με γνωστοποίηση της τιμής κάθε 1η του μήνα.

Ειδικότερα, η Ρυθμιστική Αρχή ξεκίνησε διαβούλευση σχετικά με τον τρόπο που θα λειτουργεί η αγορά ηλεκτρικού ρεύματος από την 1η Οκτωβρίου, η οποία θα διαρκέσει μέχρι τη  Δευτέρα 19 Ιουνίου 2023.

Όπως αναφέρει στις 30 Σεπτεμβρίου ολοκληρώνεται η περίοδος έκτακτων ρυθμίσεων λόγω ενεργειακής κρίσης και η αγορά θα επανέλθει στην πρότερη κατάστασή της.

Στη νέα περίοδο, σημειώνει ότι μπορούν να αναβιώσουν οι όροι των Συμβάσεων Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας που βρίσκονταν σε αναστολή (με ρήτρα αναπροσαρμογής), και μάλιστα αν  δεν επέλθει οποιαδήποτε τροποποίηση, οι Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας δεν οφείλουν να προβούν σε καμιά ενημέρωση των Τελικών πελατών τους καθώς αυτοί θα τιμολογούνται με τον ίδιο τρόπο που τιμολογούνταν και πριν την θέσπιση των έκτακτων μέτρων.

Ταυτόχρονα, όμως θα προσφέρουν  τιμολόγια με κυμαινόμενη τιμή προμήθειας (€/KWh) για όλη την περίοδο ισχύος της Σύμβασης Προμήθειας, η οποία θα δημοσιοποιείται πριν την έναρξη του μήνα. Η τιμή που θα ανακοινώνουν οι προμηθευτές -σε αντίθεση με αυτό που συμβαίνει σήμερα- θα προκύπτει από υπολογιστικό τύπο (συνάρτηση) ο οποίος περιγράφεται στους όρους της Σύμβασης Προμήθειας και συνδέεται με δείκτες της χονδρεμπορικής αγοράς οι οποίοι εκκαθαρίζονται πριν την έναρξη του μήνα τιμολόγησης (της 1ης μέρας κάθε μήνα). Η διαφορά από αυτό που ισχύει σήμερα, είναι ότι οι εταιρείες προμήθειας, θα πρέπει να βασίζουν σε μια μεθοδολογία την τιμή που θα ανακοινώνουν, κάτι που σήμερα δεν γίνεται.

«Οι Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας οφείλουν να κοινοποιούν στη ΡΑΑΕΥ τις τιμές/μεθοδολογίες των προϊόντων που θα είναι ενεργά κατά τον  μήνα τιμολόγησης μέχρι τις 16.00  της 1ης ημέρας του».

Και θα πρέπει να προσφέρουν και σταθερά τιμολόγια αλλά και δυναμικά τιμολόγια για  όσους διαθέτουν ψηφιακούς μετρητές.

Η διαβούλευση της ΡΑΕΕΥ

Όπως αναφέρει η Ρυθμιστική Αρχή στις 30 Σεπτεμβρίου λήγει η περίοδος των έκτακτων ρυθμίσεων που είχαν θεσπιστεί με το άρθρο 138 του ν. 4951/2022,  «Θέσπιση έκτακτων ρυθμίσεων μεταβατικού χαρακτήρα στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας για την άμβλυνση των οικονομικών συνεπειών της ενεργειακής κρίσης»  οι οποίες προβλέπουν μεταξύ άλλων ότι:

«1. Για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από την 1η Αυγούστου 2022 έως την 1η Ιουλίου 2023 δεν εφαρμόζεται σε κυμαινόμενα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας χρέωση ρήτρας αναπροσαρμογής ή αντίστοιχης ρήτρας, η οποία συνδέεται με τη διακύμανση μεγεθών της χονδρεμπορικής αγοράς, είτε πρόκειται για τιμολόγια με διακριτή αναγραφή της ανωτέρω ρήτρας είτε για τιμολόγια χωρίς διακριτή αναγραφή αυτής. Η περίοδος ισχύος του πρώτου εδαφίου δύναται να παραταθεί με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή να λήξει πριν την 1η Ιουλίου 2023, εφόσον δεν διατηρείται σε ισχύ ο προσωρινός Μηχανισμός Επιστροφής Εσόδων Αγοράς Επόμενης Ημέρας κατά το άρθρο 12Α του ν. 4425/2016 (Α΄ 185)».

Με τα άρθρα 3 και 4 της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΓΓΕΟΠΥ/54227/4 Απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα  «Παράταση περιόδου ισχύος Προσωρινού Μηχανισμού Επιστροφής Μέρους Εσόδων Αγοράς Επόμενης Ημέρας (Ηλεκτρικής Ενέργειας) του άρθρου 12Α του ν.4425/2016 (Α’185)» (ΦΕΚ Β’ 3312/18.05.2023) η περίοδος ισχύος της απαγόρευσης εφαρμογής χρέωσης ρήτρας αναπροσαρμογής ή αντίστοιχης ρήτρας παρατάθηκε έως την 30η Σεπτεμβρίου 2023.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, από 1η Οκτωβρίου 2023 η αγορά θα επανέλθει στην πρότερη κατάστασή της όπου θα ισχύουν κανονικά όλες οι διατάξεις του ν.4001/2011 καθώς και του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Στο πλαίσιο αυτό, η Αρχή ήδη μεριμνά για την όσο το δυνατόν πιο ομαλή και διαφανή μετάβαση της αγοράς στο τακτικό καθεστώς τιμολόγησης προκειμένου να διασφαλίσει την προάσπιση των δικαιωμάτων των Καταναλωτών και καλεί τους Προμηθευτές να τηρούν τα οριζόμενα στις υπ’ αριθ. 409/2020 και 389/2022 Αποφάσεις της και στην από 22.03.2022 Ανακοίνωσή της  «Ανακοίνωση της ΡΑΕ σχετικά με την Τροποποίηση Συμβάσεων Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας και Δικαιώματα Καταναλωτών».

Η Αρχή στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της για την παρακολούθηση και εποπτεία της λειτουργίας της λιανικής αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας δύναται βάσει των διατάξεων των άρθρων 22, 23 και 24  του ν.4001/2011 να επιβάλει σε επιχειρήσεις που ασκούν Ενεργειακές Δραστηριότητες ρυθμιστικά μέτρα και όρους, με σκοπό τη διασφάλιση της εφαρμογής των διατάξεων της εσωτερικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, την ύπαρξη συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού, την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και την προστασία των καταναλωτών.

Σε συνέχεια των ανωτέρω και προκειμένου να διασφαλιστεί η διαφανής λειτουργία της λιανικής αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας υπό όρους υγιούς ανταγωνισμού καθώς και η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των καταναλωτών, η Αρχή θέτει σε δημόσια διαβούλευση τα ακόλουθα ρυθμιστικά μέτρα:

Επιβολή ρυθμιστικών μέτρων στην Προμήθεια Ηλεκτρικής Ενέργειας κατά το άρθρο 23 του ν.4001/2011

  1. Ισχύουσες βασικές Αρχές που διέπουν τη δραστηριότητα της Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας

Α. Η δραστηριότητα της Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας διέπεται από τις διατάξεις του ν.4001/2011, όπως ισχύει και συμπληρωματικά του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, οι οποίες ερμηνεύονται και εφαρμόζονται σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο (Οδηγία 2019/944/ΕΕ).

Β. Οι Καταναλωτές έχουν δικαίωμα ελεύθερης επιλογής Προμηθευτή. Η διαδικασία αλλαγής Προμηθευτή δεν επιφέρει οικονομική επιβάρυνση για τους Οικιακούς Πελάτες και τις μικρές επιχειρήσεις. Οι Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας δεν επιτρέπεται να επιβάλλουν τέλος τερματισμού σύμβασης, στους Τελικούς Πελάτες που καταγγέλλουν οικειοθελώς συμβάσεις Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας κυμαινόμενης τιμής πριν από τη λήξη της σύμβασης. Κάθε επιβολή ρήτρας πρόωρης αποχώρησης σε πρόγραμμα κυμαινόμενης τιμής θεωρείται καταχρηστική.

Γ. Η Προμήθεια επιτρέπεται μόνο μετά από τη σύναψη Σύμβασης Προμήθειας μεταξύ Προμηθευτή και Τελικού Πελάτη. Οι γενικοί και ειδικοί όροι της Σύμβασης Προμήθειας πρέπει να είναι συμβατοί με τις αρχές της καλής πίστης και της τήρησης των συναλλακτικών ηθών, και να καθίστανται εν γνώσει του Τελικού Πελάτη πριν από τη σύναψη της Σύμβασης Προμήθειας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Απόφαση ΡΑΕ 389/2022.

Δ. Η έκδοση των λογαριασμών κατανάλωσης εκ μέρους των προμηθευτών γίνεται δωρεάν. Χρεώσεις για αποστολή έγχαρτων λογαριασμών είναι απολύτως παράνομες.

Ε. Εφόσον δεν τεθούν σε ισχύ, κατόπιν νομοθετικής πρωτοβουλίας, ειδικοί όροι που θα αφορούν στη μετάβαση – μετάπτωση των καταναλωτών, οποιαδήποτε υπαγωγή Πελάτη σε προϊόν Προμηθευτή προϋποθέτει την συναίνεσή του, η οποία αποτυπώνεται με την υπογραφή σχετικής Σύμβασης Προμήθειας.

  1. Διαδικασία ενημέρωσης καταναλωτών στην περίπτωση της τροποποίησης όρων της Σύμβασής Προμήθειας

Η Αρχή εφιστά την προσοχή των Προμηθευτών στην από 22.03.2022 Ανακοίνωσή της  «Ανακοίνωση της ΡΑΕ σχετικά με την Τροποποίηση Συμβάσεων Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας και Δικαιώματα Καταναλωτών». Ειδικότερα, σχετικά με την ενημέρωση των Καταναλωτών για την τροποποίηση των όρων των Συμβάσεων Προμήθειας που θα ισχύσουν από την 1η Οκτωβρίου 2023 ισχύουν τα ακόλουθα:

(α) Περίπτωση αναβίωσης όρων σύμβασης ως ίσχυαν πριν την επιβολή των έκτακτων μέτρων μεταβατικού χαρακτήρα (Άρθρο 138 ν. 4951/2022)

Στην περίπτωση κατά την οποία, με τη λήξη των έκτακτων μέτρων, αναβιώσουν οι όροι των Συμβάσεων Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας που βρίσκονταν σε αναστολή χωρίς όμως να επέλθει ουδεμία τροποποίηση είτε αυτών είτε οποιουδήποτε άλλου όρου της σύμβασης, οι Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας δεν οφείλουν να προβούν σε ουδεμία ενημέρωση των Τελικών Πελατών τους καθώς αυτοί θα τιμολογούνται με τον ίδιο τρόπο που τιμολογούνταν και πριν την θέσπιση των έκτακτων μέτρων.

(β) Περίπτωση υπαγωγής Πελάτη σε τροποποιημένους όρους του προγράμματος βάσει του οποίου προμηθευόταν ηλεκτρική ενέργεια μέχρι την 1η Αυγούστου 2022.

Στη περίπτωση κατά την οποία με τη λήξη των έκτακτων μέτρων ο Πελάτης παραμένει συμβεβλημένος σε προϊόν που φέρει την ίδια ονομασία, όπως πριν την 01.08.2022, ωστόσο διαφέρουν οι τιμολογιακοί ή άλλοι βασικοί όροι της Σύμβασης Προμήθειας σε οποιονδήποτε όρο της Σύμβασης Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, οι Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας υποχρεούνται σε κατάλληλη προγνωστοποίηση των τροποποιήσεων σύμφωνα με το άρθρο 30 του ΚΠΗΕ και την ανακοίνωση της ΡΑΕ. Δηλαδή οι Προμηθευτές υποχρεούνται σε ατομική, διαφανή ενημέρωση των Τελικών Πελατών τους, με διακριτή επιστολή, 60 ημέρες πριν την έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων, δηλαδή το αργότερο μέχρι την 31η Ιουλίου 2023.

(γ) Περίπτωση μετάπτωσης Τελικών Πελατών σε καινούργιο/διαφορετικό πρόγραμμα τιμολόγησης

Λαμβάνοντας υπόψη τα αναφερόμενα στο 1.ε. ανωτέρω καθώς και το γεγονός ότι παρατηρήθηκαν μεμονωμένες περιπτώσεις που καταχρηστικά υπήχθησαν από τους Προμηθευτές τους, μονομερώς, σε καινούριο ή διαφορετικό πρόγραμμα τιμολόγησης από αυτό που ήταν συμβεβλημένοι πριν τη θέσπιση των έκτακτων μέτρων, οι Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας υποχρεούνται αμελλητί να μεριμνήσουν για την έγκυρη σύναψη Σύμβαση Προμήθειας.

(i) Αποσαφήνιση ατομικής και διαφανούς ενημέρωση Τελικών Πελατών της περίπτωσης (β) 

Για την περίπτωση (β), στη βάση των διατάξεων του άρθρου 30 (παρ.1 έως 3) του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας και σύμφωνα με την Κατευθυντήρια Ερμηνευτική Οδηγία της ΡΑΕ (βλ. την από 22.03.2022 Ανακοίνωση της ΡΑΕ), προϋπόθεση της σύννομης τροποποίησης αποτελεί η τήρηση συγκεκριμένης διαδικασίας που συνίσταται σε ατομική ενημέρωση του Τελικού Πελάτη με επιστολή και στην ολοκλήρωση της ενημέρωσης εξήντα (60) ημέρες πριν την έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων.

Σχετικά με την ατομική ενημέρωση του πελάτη, η παρ.3 του α.30 του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας ρητώς επιτάσσει την πραγματοποίηση της ατομικής ενημέρωσης με επιστολή.

Οι Προμηθευτές δύνανται να συμπεριλάβουν την εν λόγω επιστολή στον ίδιο φάκελο μαζί με τον λογαριασμό κατανάλωσης που θα σταλεί προς τους καταναλωτές κατά τον μήνα Ιούλιο (και αφορά σε τιμολόγηση προηγούμενου μήνα), αλλά η επιστολή ενημέρωσης της τροποποίησης των όρων της σύμβασης θα πρέπει να είναι σε ξεχωριστό έγγραφο από εκείνο του λογαριασμού. Περιπτώσεις ενημέρωσης των καταναλωτών μέσω του λογαριασμού δεν θα θεωρηθούν σύννομες.

(ii) Περιεχόμενο ατομικής και διαφανούς Ενημέρωσης Τελικών Πελατών περίπτωσης (β)

Το περιεχόμενο της ατομικής και διαφανούς ενημέρωσης των Τελικών Πελατών για τις επικείμενες τροποποιήσεις στις Συμβάσεις Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας θα πρέπει να πληροί τα οριζόμενα στην παρ.4 του άρθρου 30 και στο άρθρο 21 του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, δηλαδή θα πρέπει:

(α) να περιλαμβάνει, αφενός την επισήμανση των άρθρων της Σύμβασης Προμήθειας ή των όρων Τιμολόγησης που τροποποιούνται, αφετέρου πλήρη και αναλυτική αναφορά των νέων όρων της Σύμβασης Προμήθειας ή των Χρεώσεων Προμήθειας που πρόκειται να ισχύουν εφεξής. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που η τιμή Προμήθειας προκύπτει μέσω μεθοδολογίας οι Προμηθευτές οφείλουν να λαμβάνουν μέριμνα για την απλή και σαφή διευκρίνηση του οικονομικού αποτελέσματος της προκείμενης τροποποίησης, μέσω της παράθεσης παραδειγμάτων στη βάση εύλογων παραδοχών για τη διαμόρφωση των τιμών του μεγέθους αγοράς που λαμβάνεται υπόψη.

(β) να περιλαμβάνει υπόμνηση στον Τελικό Πελάτη του δικαιώματος καταγγελίας της Σύμβασης Προμήθειας και συνοπτική αναφορά των σχετικών διαδικασιών.

Συνεπώς, δεν αρκεί μία απλή επιγραμματική αναφορά των αριθμών των άρθρων που επίκειται να τροποποιηθούν αλλά κρίνεται απαραίτητη η αναλυτική καταγραφή των σκοπούμενων τροποποιήσεων προκειμένου ο μέσος Καταναλωτής να δύναται ευχερώς να διαπιστώσει σε τι έγκεινται αυτές καθώς και τον τρόπο με τον οποίο θα προκύπτει εφεξής η τιμολόγησή του.

Επιπλέον, κρίνεται απαραίτητη η  αποστολή προς τους Τελικούς Πελάτες του συνόλου των όρων της Σύμβασης Προμήθειας που θα εφαρμοστεί από την 1η Οκτωβρίου 2023 μέχρι την 31.07.2023.

  1. Λογαριασμός Κατανάλωσης και Όροι Συμβάσεων Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας

Η Αρχή εφιστά την προσοχή των Προμηθευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας στα δεσμευτικώς οριζόμενα με την υπ’ αριθ. 409/2020 Απόφασή της «Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη διαφάνεια και την επαληθευσιμότητα των χρεώσεων στο ανταγωνιστικό σκέλος των τιμολογίων ΧΤ»  η οποία μεταξύ άλλων προβλέπει ότι οι μηχανισμοί αναπροσαρμογής αναγράφονται στο πεδίο των Ανταγωνιστικών Χρεώσεων του Λογαριασμού κατανάλωσης. Εξυπακούεται ότι αυτοί πρέπει να αποτυπώνονται και στους Όρους των Συμβάσεων Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας με τρόπο διαφανή, κατανοητό και ευχερώς επαληθεύσιμο.

Η Αρχή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της βάσει των διατάξεων του άρθρου 22 παρ. 1.δ του ν.4001/2011, θα προβεί σε έλεγχο των Συμβάσεων Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας των Προμηθευτών (Γενικοί και Ειδικοί Όροι) και θα επισημάνει προς τους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας τα σημεία των συμβάσεων που δεν είναι συμβατά με το εθνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο.

Τα σχόλια και οι παρατηρήσεις της Αρχής θα κοινοποιηθούν προς τους Προμηθευτές..

Εν συνεχεία, τα προγράμματα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Αρχής καθώς και στο νέο Εργαλείο Σύγκρισης Τιμών που αναπτύσσει η Αρχή μόνο στην περίπτωση κατά την οποία ο Προμηθευτής έχει ακολουθήσει τις επισημάνσεις της Αρχής και έχει τροποποιήσει καταλλήλως τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους των Συμβάσεων Προμήθειας, καθώς η Αρχή θεωρεί ότι μόνο με την τήρηση των ανωτέρω επιτυγχάνονται οι απαιτήσεις Διαφάνειας, Επαληθευσιμότητας και Συγκρισιμότητας.

  1. Προϊόντα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας

Τα προϊόντα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας (με σταθερή ή κυμαινόμενη τιμή) εναρμονίζονται με το ισχύον νομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο εφόσον πληρούν τις Βασικές Αρχές Τιμολόγησης που προβλέπονται στα άρθρα 1 και 2 του Παραρτήματος ΙΙ του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας «Βασικές Αρχές Τιμολόγησης Ηλεκτρικής Ενέργειας», οι οποίες αποτελούν εκφάνσεις των αρχών της διαφάνειας και της επαληθευσιμότητας των χρεώσεων.

Επισημαίνεται ότι τα τιμολόγια που ισχύουν την περίοδο των έκτακτων μέτρων του άρθρου 138 του ν.4951/2022 δεν δύνανται να συνεχίσουν να προσφέρονται υπό την ίδια μορφή από την 1η Οκτωβρίου 2023, καθώς για αυτά οι Καταναλωτές δεν έχουν πληροφόρηση για τις παραμέτρους βάσει των οποίων η τιμή αυτών διαμορφώθηκε.

Ωστόσο, η Αρχή κρίνει σκόπιμο να εξακολουθήσει να αναρτά σε μηνιαία βάση τα προσφερόμενα τιμολόγια των Προμηθευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας ακόμη και μετά τη λήξη των έκτακτων μέτρων καθώς το σύστημα αυτό ενδυναμώνει αποδεδειγμένα τους Καταναλωτές και συμβάλλει στην ενίσχυση της διαφάνειας, γεγονός το οποίο επιβεβαιώνεται  από την ουσιώδη μείωση των παραπόνων που υποβάλλονται στην πλατφόρμα MyRae, καθώς επίσης και των τηλεφωνημάτων που δέχεται το τηλεφωνικό κέντρο της Αρχής όσον αφορά σε ζητήματα διαφάνειας της τιμολόγησης.

Συνεπώς, κατόπιν της λήξης των έκτακτων ρυθμίσεων, νοείται ότι υφίστανται οι ακόλουθες κατηγορίες τιμολογίων:

Α)Προϊόντα Ορισμένου Χρόνου και Σταθερής Τιμολόγησης: Πρόκειται για Προϊόντα τα οποία προσφέρουν μία σταθερή τιμή προμήθειας (€/KWh) για όλη την περίοδο ισχύος της Σύμβασης Προμήθειας.

Β) Προϊόντα Κυμαινόμενης Τιμολόγησης με Ανακοίνωση Τιμής την 1η κάθε μήνα: Πρόκειται για Προϊόντα τα οποία παρέχονται με κυμαινόμενη τιμή προμήθειας (€/KWh) για όλη την περίοδο ισχύος της Σύμβασης Προμήθειας, η οποία δημοσιοποιείται πριν την έναρξη του μήνα στον οποίο αφορά και προκύπτει από υπολογιστικό τύπο (συνάρτηση) ο οποίος περιγράφεται στους όρους της Σύμβασης Προμήθειας και συνδέεται με δείκτες της χονδρεμπορικής αγοράς οι οποίοι εκκαθαρίζονται πριν την έναρξη του μήνα τιμολόγησης (της 1ης μέρας κάθε μήνα).

Γ) Προϊόντα Κυμαινόμενης Τιμολόγησης με Ανακοίνωση Τιμής μετά τον μήνα εφαρμογής

Πρόκειται για Προϊόντα τα οποία παρέχονται με κυμαινόμενη τιμή προμήθειας (€/KWh) για όλη την περίοδο ισχύος της Σύμβασης Προμήθειας, η οποία δημοσιοποιείται μετά την έναρξη του μήνα στον οποίο αφορά και προκύπτει από υπολογιστικό τύπο (συνάρτηση) ο οποίος περιγράφεται στους όρους της Σύμβασης Προμήθειας και συνδέεται με δείκτες της χονδρεμπορικής αγοράς οι οποίοι δεν εκκαθαρίζονται πριν την έναρξη του μήνα τιμολόγησης (της 1ης μέρας κάθε μήνα). Οι δείκτες της χονδρεμπορικής θα πρέπει να εκκαθαρίζονται μέχρι και την τελευταία ημέρα του μήνα ν+2 προκειμένου να ανακοινώνεται η τελική τιμή προμήθειας λιανικής. Η τιμή των εν λόγω προϊόντων ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του Προμηθευτή το αργότερο έως και δύο μήνες μετά τον μήνα εφαρμογής τους. Πρακτικές επαναληπτικής έκδοσης λογαριασμών για την ίδια περίοδο (έναντι ή εκκαθαριστικών), διορθωτικών ή απολογιστικών, θεωρούνται καταχρηστικές.

Δ) Προϊόντα Δυναμικής Τιμολόγησης

Πρόκειται για Προϊόντα τα οποία προσφέρουν κυμαινόμενη τιμή προμήθειας και προσφέρονται σε καταναλωτές που έχουν εγκατεστημένο ευφυή μετρητή.

  1. Επισημάνσεις σχετικά με τον καθορισμό της μεθοδολογίας των μηχανισμών αναπροσαρμογής των κυμαινόμενων τιμολογίων προμήθειας και των κυμαινόμενων τιμολογίων όπου η χρέωση προμήθειας διαμορφώνεται ευθέως βάσει μεγέθους της Αγοράς (INDEXED Price Contracts)

Α. Τα κυμαινόμενα τιμολόγια όπου η χρέωση προμήθειας διαμορφώνεται ευθέως βάσει μεγέθους της Αγοράς (INDEXED Price Contracts) δεν επιτρέπεται να περιλαμβάνουν κανέναν επιπρόσθετο μηχανισμό αναπροσαρμογής.

Β. Όπως σαφώς ορίζεται στην υπ’ αριθ. Απόφαση ΡΑΕ 409/2020, οι συντελεστές προσαύξησης «α» και «β» της ρήτρας αναπροσαρμογής ή/και της Χρέωσης Προμήθειας λαμβάνουν προκαθορισμένη και σταθερή τιμή, η οποία αναφέρεται σαφώς στη Σύμβαση Προμήθειας και ισχύει καθ’ όλη τη διάρκειά της. Επομένως η τροποποίησή τους προϋποθέτει την τήρηση των όρων της προγνωστοποίησης.

Γ. Όπως σαφώς ορίζεται στην υπ’ αριθ. Απόφαση ΡΑΕ 409/2020, η παράμετρος «Χ» της μεθοδολογίας αναπροσαρμογής ή/και της Χρέωσης Προμήθειας, αναφέρεται σαφώς στη Σύμβαση Προμήθειας, ισχύει καθ’ όλη τη διάρκειά της και προσδιορίζεται με βάση συγκεκριμένο μέγεθος της Αγοράς.

  1. Συναίνεση Καταναλωτών για την ένταξή τους σε προϊόν Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας

Προκειμένου να ενδυναμώνονται οι καταναλωτές ώστε να αντιλαμβάνονται επαρκώς το είδος προϊόντος στο οποίο συμβάλλονται καθώς και τον κίνδυνο τιμών στον οποίο εκτίθενται, οι Προμηθευτές εξασφαλίζουν τη ρητή συναίνεση κάθε Τελικού Πελάτη σχετικά με την ένταξή του στο προϊόν που θα διαλέξει. Ειδικότερα, οι Προμηθευτές θα πρέπει να εντάξουν στις συμβάσεις προμήθειας ειδικό πεδίο με μνεία του τύπου του προϊόντος καθώς και συναίνεσης την οποία ενυπόγραφα παρέχει ο πελάτης σύμφωνα με τα ακόλουθα:

-Κατανοώ ότι το συγκεκριμένο προϊόν Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας είναι [Προϊόν Σταθερής Τιμολόγησης] στην περίπτωση Α.

-Κατανοώ ότι το συγκεκριμένο προϊόν Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας είναι [Προϊόν Κυμαινόμενης Τιμολόγησης με Ανακοίνωση Τιμής την 1η κάθε μήνα] στην περίπτωση Β.

-Κατανοώ ότι το συγκεκριμένο προϊόν Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας είναι [Προϊόν Κυμαινόμενης Τιμολόγησης με Ανακοίνωση Τιμής μετά τον μήνα εφαρμογής] στην περίπτωση Γ.

-Κατανοώ ότι το συγκεκριμένο προϊόν Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας είναι [Προϊόν Δυναμικής Τιμολόγησης] στην περίπτωση Δ.

  1. Ανακοίνωση τιμών στην ιστοσελίδα της Αρχής, στο Εργαλείο Σύγκρισης Τιμών καθώς και στην ιστοσελίδα e.katanalotis.gr

Οι Προμηθευτές οφείλουν να αποστέλλουν στην Αρχή την 1η ημέρα εκάστου μήνα και τις χρεώσεις και μεθοδολογίες αυτών. Η Αρχή ακολούθως θα προβαίνει στην ανάρτηση συγκεντρωτικού πίνακα στην ιστοσελίδα της προκειμένου οι καταναλωτές να δύνανται να έχουν ευχερή πρόσβαση στη σχετική πληροφορία, να επαληθεύουν τις χρεώσεις τους και να προβαίνουν στις βέλτιστες επιλογές κατά τις ιδιαίτερες ανάγκες τους, προς εξυπηρέτηση των εννόμων συμφερόντων τους. Διευκρινίζεται ότι η δημοσίευση της Αρχής θα περιλαμβάνει για τους δύο (2) πρώτους τύπους προϊόντων τις χρεώσεις ως τελικές τιμές καταναλωτή ενώ για του δύο (2) τελευταίους τύπους προϊόντων μόνο μεθοδολογίες.

Σημειώνεται ότι οι τιμές και οι μεθοδολογίες των προϊόντων των Προμηθευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας αναρτώνται και στο Εργαλείο Σύγκρισης Τιμών της Αρχής (energycost.gr).

Βάσει των ανωτέρω, η διαδικασία ανάρτησης των τιμών/μεθοδολογιών στην ιστοσελίδα της Αρχής είναι η ακόλουθη:

α) Οι Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας οφείλουν να κοινοποιούν στη ΡΑΑΕΥ τις τιμές/μεθοδολογίες των προϊόντων που θα είναι ενεργά κατά τον  μήνα τιμολόγησης μέχρι τις 16.00  της 1ης ημέρας του. Για κάθε προϊόν Ηλεκτρικής Ενέργειας οι Προμηθευτές οφείλουν να κοινοποιούν στη ΡΑΑΕΥ τους γενικούς και ειδικούς όρους της σύμβασης προμήθειας οι οποίοι τελούν σε εναρμόνιση με τις παρατηρήσεις της Αρχής.

β)  Οι Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας οφείλουν να αναρτούν στην ιστοσελίδα τους τις τιμές/μεθοδολογίες των προϊόντων που θα είναι ενεργά κατά τον μήνα τιμολόγησης μέχρι τις 16.00 της 1ης ημέρας του. Για κάθε προϊόν Ηλεκτρικής Ενέργειας θα πρέπει να είναι αναρτημένοι οι γενικοί και ειδικοί όροι της σύμβασης προμήθειας.

γ) Η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων θα καταγράφει τα προϊόντα καθώς και τις τιμές/μεθοδολογίες αυτών και θα προβαίνει σε σχετική Ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της. Στην περίπτωση κατά την οποία οι τιμές δεν έχουν κοινοποιηθεί στη ΡΑΑΕΥ και δεν έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του προμηθευτή μαζί με τους όρους της σύμβασης, το προϊόν θα αποκλείεται από την ανακοίνωση της ΡΑΑΕΥ, από το Εργαλείο Σύγκρισης  από την ανακοίνωση της ιστοσελίδας https://e-katanalotis.gov.gr/εφόσον καθώς και από το νέο Εργαλείο Σύγκρισης Τιμών της ΡΑΑΕΥ.

δ) Καθώς οι τιμές των προϊόντων της κατηγορίας Β προκύπτουν από εφαρμογή των όρων της Σύμβασης Προμήθειας, οι Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας δεν δύνανται να τροποποιούν τις τιμές τους για τον επόμενο μήνα μετά την υπό το στοιχείο 1 κοινοποίηση αυτών στη ΡΑΑΕΥ, δηλαδή μετά τις 16.00 της 1ης ημέρας εκάστου μήνα.

Σε συνέχεια  των ανωτέρω, η Αρχή καλεί τους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας όπως ακολουθήσουν απαρεγκλίτως τα ρυθμιστικά μέτρα, η τήρηση των οποίων θα αποβεί προς όφελος όχι μόνο των καταναλωτών αλλά και των ίδιων των Προμηθευτών καθώς και της λιανικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στο σύνολό της.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν στη Διαβούλευση υποβάλλοντας τις απόψεις ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση [email protected] μέχρι και την 19.06.2023 και ώρα 12:00 μ.μ.

Διαβάστε επίσης

Αποθήκευση ενέργειας: Μάχη αδειούχων 29GW για την επιδότηση των πρώτων 400MW

Η Alumil έλαβε την κορυφαία πιστοποίηση «OK Recycled»

Vodafone-Q&R: Έργο 47 εκατ. ευρώ για το Κτηματολόγιο

──────────────────

Εκλογές 2023ΣΧΟΛΙΑ