Ενέργεια

Η Σύνοδος Κορυφής στις Βρυξέλλες

Πολλές από τις αποφάσεις στο κρίσιμο ζήτημα της ενέργειας παραπέμπονται στο μέλλον είτε σε μια επόμενη Σύνοδο Κορυφής είτε...

Καμιά τοποθέτηση του υπουργού δεν αναφέρεται στο αν συμφωνεί με τον Πρωθυπουργό για αλλαγές στον τρόπο διαμόρφωσης της χονδρεμπορικής...