πιστωτές

Mε την πλάτη στον τοίχο οι προμηθευτές της Μαρινόπουλος καλούνται να απαντήσουν αν αποδέχονται κατ’ αρχήν τη συμφωνία εξυγίανσης της επιχείρησης...

  • 1
  • 2