ναυτιλία

31 σημαντικοί εκπρόσωποι του κλάδου της Ναυτιλίας από την Ελλάδα και το εξωτερικό έχουν ήδη επιβεβαιώσει τη συμμετοχή τους.