βιοκαύσιμα

Ελέω Aramco και F1 έχει ανοίξει συζήτηση για χρήση βιοκαυσίμων 2ης γενιάς χωρίς αποτύπωμα ορυκτού άνθρακα στους θερμικούς κινητήρες.

Η Hyundai, η Aramco και η KAUST ερευνούν από κοινού την ανάπτυξη  τεχνολογίας με στόχο τη μείωση των εκπομπών...