Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα

Προειδοποίηση πως η πανδημία της Covid θα μετατρέψει την παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη «σε έντονα αρνητική» το 2020, προκαλώντας τον...