ελληνική βιομηχανία

Δημιουργείται ενιαία ψηφιακή πλατφόρμα για το «Ψηφιακό Μετασχηματισμό της Ελληνικής Βιομηχανίας» (Industry 4.0) ενώ επανασχεδιάζεται η στρατηγική της Έξυπνης...