ελληνικά ομόλογα

Γιάννης Στουρνάρας, διοικητής TτΕ

Οι επενδυτές δεν θα πρέπει να περιμένουν πρόωρες αυξήσεις των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, στο πλαίσιο της...

Ο κόσμος προσανατολίζεται στην «πράσινη μετάβαση», αλλά οι τεχνολογίες δεν είναι ακόμα ώριμες και αυτό αυξάνει το κόστος παραγωγής.