απώλειες

louis vuitton

Πρωταθλήτρια είναι η Ελλάδα, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της ΕΕ, στις ετήσιες απώλειες δισεκατομμυρίων ευρώ και εκατοντάδων θέσεων εργασίας, λόγω των προϊόντων...