Business

Folli Follie: Όλη η έκθεση – κόλαφος για την οικογένεια Κουτσολιούτσου – Πώς «μαγείρευαν» τους ισολογισμούς και απομυζούσαν την εταιρεία

Κουτσολιούτσος Folli Follie

Δημήτρης, Καίτη και Τζώρτζης Κουτσολιούτσος


Τα τρία «κόλπα» που χρησιμοποιούσαν κατά κόρον για το «μαγείρεμα» των οικονομικών καταστάσεων της Folli Follie, τους τρόπους που απομυζούσαν την εταιρεία αλλά και τα κέρδη εκατομμυρίων ευρώ που φέρεται να αποκόμισαν από την χειραγώγηση της αγοράς, ακόμη και μετά την έκθεση – ρουκέτα της QCM τον Μάιο του 2018 αποκαλύπτει, μεταξύ άλλων,  για την οικογένεια Κουτσολιούτσου, ο έκτακτος διαχειριστικός έλεγχος της PwC.

Παράλληλα στην έκθεση περιλαμβάνονται και τα επίμαχα e-mail, όπου υπάρχουν αναφορές σε πολιτικά πρόσωπα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.

Εταιρική διακυβέρνηση για τα μάτια του κόσμου

Σημαντικές ελλείψεις εντοπίζονται και στο σύστημα εταιρικής διακυβέρνησης του ομίλου που είχαν συντείνει, αν όχι επιτρέψει ή διευκολύνει τη διάπραξη των επιλήψιμων διαχειριστικών πράξεων που λάμβαναν χώρα στον όμιλο τουλάχιστον την τελευταία 15ετία.

Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, για μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν ο Ζαχαρίας Μαντζαβίνος (πρώην μέλος δ.σ. της FFSA) πατέρας της Μαρίζας Μαντζαβίνου, (συζύγου του ΓΚ και υπεύθυνης του τμήματος Corporate Affairs FFSA) οδοντίατρος στο επάγγελμα.

Από την 1η Ιανουαρίου του 2017 έως και τις 6 Μαΐου του 2018 δύο μέλη του διοικητικού συμβουλίου της FF ήταν απόντες και στις 41 συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου που πραγματοποιήθηκαν, ενώ τρία άλλα μέλη απείχαν στις 30 με 40 συνεδριάσεις από τις 41 συνολικά.

Επίσης οι πραγματικές αμοιβές των μελών του δ.σ. κατά την περίοδο 2012-2014 ήταν υψηλότερες από τα ποσά που είχαν εγκριθεί από τις ετήσιες γενικές συνελεύσεις των μετόχων κατά 2,3 εκατ. ευρώ το 2012, 512.000 ευρώ το 2013 και 505.000 ευρώ το 2014.

Και δεν είναι μόνο αυτό. Μέλος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας και της Επιτροπής Ελέγχου είχε συνάψει σύμβαση με την εταιρεία χωρίς την ειδική άδεια της γενικής συνέλευσης των μετόχων για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα στρατηγικής με ετήσιες απολαβές 300.000 ευρώ, ενώ μη εκτελεστικό μέλος δ.σ. από το 2011 φαίνεται να παρείχε συμβουλευτικές υπηρεσίες στη θυγατρική της Planaco ενώ έχουν εντοπιστεί στοιχεία που αποδεικνύουν πως σε μια περίπτωση έλαβε 365.000 ευρώ από τον Δημήτρη Κουτσολιούτσο και 3.000 ευρώ από κοινό λογαριασμό των Δημήτρη, Τζώρτζη και Καίτης Κουτσολιούτσου.

Ενδείξεις υπεξαίρεσης χρημάτων και περιουσιακών στοιχείων

Από τον έλεγχο εντοπίστηκαν επίσης στοιχεία που υποδηλώνουν ή δημιουργούν εύλογες υπόνοιες για τη διάπραξη από μέλη της οικογένειας Κουτσολιούτσου ενεργειών υπεξαίρεσης χρηματικών ποσών, αποθεμάτων και άλλων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

Στις 25 Απριλίου του 2019 ο Δημήτρης Κουτσολιούτσος με επιστολή του προς τον τότε διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας κ. Τάσο Φράγκου προέβαλε αξιώσεις για οφειλόμενο ποσό προς τον ίδιο από την FF ύψους 43,9 εκατ. δολ. Η PwC εντόπισε αντιφατικά στοιχεία με βάση τα οποία ο ίδιος ο Δημήτρης Κουτσολιούτσος είχε δεσμευτεί σε πιθανό δανειστή της FF να μην απαιτήσει από την εταιρεία ένα ποσό που αυτή του όφειλε ύψους 16,8 εκατ. δολ. περίπου.

Από τον έλεγχο της PwC προκύπτει μια οφειλή της (Folli Follie Group Sourcing) FFGS προς τον Δημήτρης Κουτσολιούτσος ύψους 31,6 εκατ. ευρώ αλλά ταυτόχρονα διαπιστώνεται ότι η FFGS έχει απαίτηση από τον Landocean ύψους 37 εκατ. ευρώ.

Εφόσον τελικά αποδειχθεί ότι ο Δημήτρης Κουτσολιούτσος ήταν ο πραγματικός δικαιούχος της Landocean τότε από τον συμψηφισμό των δύο ποσών προκύπτει απαίτηση της FFGS έναντι του Δημήτρη Κουτσολιούτσου ύψους 5,4 εκατ. ευρώ. Στα βιβλία της FFSA το υπόλοιπο του δοσοληπτικού λογαριασμού του Δημήτρη Κουτσολιούτσου βρίσκεται σε συμφωνία με τα παραπάνω όμως εντοπίζονται σημαντικές διαφορές στα υπόλοιπα που απεικονίζονται στα βιβλία της FFGS για τους Δημήτρη Κουτσολιούτσο και Landocean καθώς κατά την 31/12/2018 εμφανίζεται υποχρέωση 16,6 εκατ. ευρώ προς τον Δημήτρη Κουτσολιούτσο και απαίτηση 46.000 ευρώ από την Landocean.

Το σημαντικότερο όλων είναι ότι ουδέποτε οι δοσοληψίες του Δημήτρη Κουτσολιούτσου με εταιρείες του ομίλου είχαν λάβει έγκριση από τη γενική συνέλευση των μετόχων ή το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.

Σε άλλο σημείο της έκθεσης της PwC αναφέρεται ότι κατά την περίοδο 2009-2018 η εταιρεία είχε πραγματοποιήσει πληρωμές άνω των 2,1 εκατ. ευρώ σε δύο κυπριακές εταιρείες που φέρεται να πραγματοποιήθηκαν για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών νομικής φύσεως, όμως δεν έχει εντοπιστεί κανένα προϊόν τέτοιας εργασίας.

Αντίθετα έχουν εντοπιστεί στοιχεία που στοιχειοθετούν ενδείξεις πως αυτές οι εταιρείες ήταν συνδεδεμένες με τον Δημήτρη Κουτσολιούτσο και τον Τζώρτζη Κουτσολιούτσο, στελέχη της εταιρείας και τον νομικό σύμβουλο της Ι.Τ.

Πωλήσεις προϊόντων Bvlgari με έκπτωση 80%

Από τον έλεγχο εντοπίστηκε επίσης αλληλογραφία από το 2009 που καταδεικνύει πως η θυγατρικών των ΚΑΕ, Ελληνικές Διανομές, διενεργούσε μεμονωμένες συναλλαγές με εταιρείες που βρίσκονταν υπό τον έλεγχο στελεχών της FFGS με αντικείμενο την εξαγωγή ρολογιών και κοσμημάτων του οίκου Bvlgari αξίας άνω των 2,7 εκατ. ευρώ.

Η αγορά των ως άνω ειδών φαίνεται πως χρηματοδοτήθηκε εξ ολοκλήρου από την FFGS. Τα προϊόντα αυτά στη συνέχεια πουλήθηκαν από την FFGS στη φαινομενικά ανεξάρτητη από τον όμιλο εταιρεία Fenlane που ουσιαστικά ελεγχόταν από στελέχη του ομίλου με παροχή έκπτωσης 80%. Δεν έχει εντοπιστεί πληρωμή προς την FFGS για την πώληση αυτή και επομένως η FFGS υπέστη ζημιά 2,7 εκατ. ευρώ.

Από τα στοιχεία αποδεικνύεται η επιβάρυνση της εταιρείας κατά την περίοδο 2006-2010 με έξοδα για ναύλωση του σκάφους με Phalarope το οποίο άνηκε στον Δημήτρη Κουτσολιούτσο. Βάσει των στοιχείων που εντοπίστηκαν υπολογίζεται ότι τα έξοδα που επιβάρυναν την εταιρεία είναι περίπου 1,4 εκατ. ευρώ.

Ο Δημήτρης Κουτσολιούτσος προσποριζόταν έσοδα από τη ναύλωση των σκαφών του που χρησιμοποιούνταν από τον ίδιο ή και την οικογένεια του με επιβάρυνση της FFSA.

Αδιαφανείς συνθήκες στην πώληση ακινήτου

Επίσης εντοπίστηκε μεταβίβαση εφαπτόμενου οικοπέδου με την οικία της οικογένειας Κουτσολιούτσου στην Κηφισιά.

Το εν λόγω ακίνητο βρισκόταν στην κατοχή της εταιρείας από το 1997 έως και το 2003, οπότε στις 5 Νοεμβρίου του 2003 περιήλθε στην κυριότητα του Τζώρτζη Κουτσολιούτσου μέσω συναλλαγής στην οποία ο Δημήτρης Κουτσολιούτσος  εκπροσωπούσε την εταιρεία.

Σύμφωνα με το συμβόλαιο το αντίτιμο των 674 χιλ. ευρώ εξοφλήθηκε από τον Τζώρτζη Κουτσολιούτσο προς τον Δημήτρη Κουτσολιούτσο με μετρητά χωρίς την παρουσία συμβολαιογράφου.

Δεν κατέστη δε δυνατόν να επιβεβαιωθεί η πραγματοποίηση της πληρωμής του τιμήματος από τον Τζώρτζη Κουτσολιούτσο προς την εταιρεία λόγω της μη παράδοσης των απαιτούμενων στοιχείων από την εταιρεία.

60.000 δολ. για αγορά κρασιών

Επίσης διαπιστώθηκε η κάλυψη προσωπικών εξόδων μελών της οικογένειας Κουτσολιούτσου.

Ενδεικτικά η εταιρεία πλήρωσε για αγορά επίπλων, διακοσμητικών και λοιπών ειδών οικιακού εξοπλισμού συνολικής αξίας 125.000 ευρώ.

Επίσης πλήρωσε για αγορά, μίσθωση και συντήρηση σημαντικού αριθμού αυτοκινήτων καθώς και πτητικών μέσων.

Άλλα έξοδα που δεν εξυπηρετούσαν την επιχειρηματική δραστηριότητα της εταιρείας αφορούσαν τις σταθερές παραγγελίες οίνου που κόστιζαν στην εταιρεία περίπου 60.000 δολαρίων κατ’ έτος τουλάχιστον από το 2011.

Πώς «φούσκωναν» τους ισολογισμούς – Το σύστημα «γύρω γύρω όλοι»

Τρεις –κατά κύριο λόγο- μεθόδους χρησιμοποιούσαν οι εμπλεκόμενοι στο σκάνδαλο παραποίησης των οικονομικών καταστάσεων της Folli Follie, σύμφωνα με την ενδιάμεση έκθεση εκτάκτου διαχειριστικού ελέγχου της PwC.

Συγκεκριμένα:  

1.Merry go round (δηλαδή, γύρω – γύρω όλοι)

To σύστημα φέρεται να χρησιμοποιήθηκε από το 2001 έως το 2013. «Το σχήμα αυτό στην πιο βασική μορφή του περιλάμβανε αγορές και πωλήσεις προϊόντων μέσω της χρήσης ενδιάμεσων εταιρειών, οι οποίες παρουσιάζονταν ως ανεξάρτητες τρίτες οντότητες αλλά και στην πραγματικότητα ελέγχονταν από στελέχη της εταιρείας.

Συγκεκριμένα, οι αγορές από τρίτους (πραγματικούς) προμηθευτές πραγματοποιούνται από την FFGS σε άλλες θυγατρικές του ομίλου (που στη συνέχεια πουλούσαν το προϊόν στην αγορά) πραγματοποιούνταν μέσω ενδιάμεσων ελεγχόμενων εταιρειών….

Κατά τη διάρκεια των ετών 2008 με 2013 οι πωλήσεις εμφανίζονταν μέσω της μεθόδου MGR προσαυξημένες κατά μέσο όρο 9% επί των συνολικών πωλήσεων του υπό-ομίλου FFGS στην Ασία».

2.Έμμεσες εικονικές συναλλαγές

Χρησιμοποιήθηκε από το 2006 έως το 2015 και αφορούσε στην λογιστική καταχώρηση εικονικών πωλήσεων σε εικονικούς πελάτες, χρησιμοποιώντας πάλι εταιρείες ελεγχόμενες από στελέχη του ομίλου.

«Σε αυτό το σχήμα, το οποίο χαρακτηρίζεται ως «έμμεσες εικονικές συναλλαγές», η FFGS φαινόταν να αγοράζει από εικονικούς προμηθευτές και στην συνέχει να πουλάει εμπορεύματα σε φαινομενικά ανεξάρτητες τρίτες εταιρείες, οι οποίες ήταν στην πραγματικότητα ελεγχόμενες από τον όμιλο.

Η πιο σημαντική διαφορά μεταξύ αυτής της μεθόδου και του MGR ήταν ότι εδώ δεν εντοπίσθηκε πραγματική κίνηση αποθεμάτων και έτσι οι ελεγκτές της PwC κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι συναλλαγές αυτές ήταν εξ’ ολοκλήρου εικονικές…

Οι συνολικές εικονικές πωλήσεις σύμφωνα με τα λογιστικά αρχεία κατά την περίοδο 2008-2015 αφορούν τουλάχιστον 69% των συνολικών πωλήσεων του υπό-ομίλου FFGS στην Ασία κατ’ έτος».

3 . Άμεσες εικονικές συναλλαγές:

Εμφανίστηκε στις αρχές του 2016, κατά την οποία εταιρείες του ομίλου και συγκεκριμένα οι FFBD, FFIH και FFO πραγματοποιούσαν απευθείας εικονικές πωλήσεις σε έναν μοναδικό εικονικό προμηθευτή σχήμα το οποίο χαρακτηρίζεται ως «άμεσες εικονικές συναλλαγές».

Από τον έλεγχο, οι ελεγκτές της PwC θεωρούν ότι οι συναλλαγές αυτές ήταν επίσης εξ’ ολοκλήρου εικονικές, δεδομένου ότι δεν επιβεβαίωσαν καμία κίνηση αποθεμάτων, ούτε εντόπισαν τιμολόγια ή κάποιο έγγραφο που να αποδεικνύει την ουσία των συναλλαγών.

Οι συναλλαγές αυτές εμφανίζονται μόνο ως πλασματικές εγγραφές στα βιβλία της εταιρείας. Κατά τα έτη 2016 και 2017 οι εικονικές πωλήσεις του υπό – ομίλου FFGS στην Ασία αντιπροσωπεύουν το 88% και 89% αντίστοιχα των συνολικών πωλήσεων.

…και ένα έξτρα κόλπο (Marketing Support)

Παράλληλα με τις παραπάνω μεθόδους λογιστικών παρατυπιών ο όμιλος χρησιμοποιούσε και μια μέθοδο που ονομάζονταν Marketing Support για να στηρίζει τις θυγατρικές του, δίνοντάς έτσι ένα εικονικό έσοδο για να καλύψουν λογιστικά τη ζημιά που είχαν υποστεί.

Ο έκτακτος διαχειριστικός έλεγχος της PwC σημειώνει ότι τα δηλωμένα κέρδη που προέκυπταν από τα διάφορα σχήματα εικονικών συναλλαγών αν και προφανώς συνέβαλαν στην τεχνητή αύξηση της τιμής της μετοχής, εντούτοις είχαν αρνητικές συνέπειες για την εταιρεία εξαιτίας των αυξημένων φόρων εισοδήματος που την επιβάρυναν.

Η εταιρεία ήταν υποχρεωμένη να καταβάλλει φόρους επί των λογιστικών αναφερόμενων κερδών της, από τα εικονικά έσοδα που δημιουργούσαν οι πρακτικές «δημιουργικής λογιστικής».

Κατά τα φορολογικά έτη 2009/2010 – 2017/2018 καταβλήθηκαν συνολικά 244 εκατ. δολάρια για φορολογία εισοδήματος στο Χόνγκ Κονγκ χωρίς όμως να μπορεί να προσδιορισθεί επακριβώς το ποσό που αφορά σε εικονικά κέρδη.

Τα 71 εκατ. δολάρια από αυτά, καταβλήθηκαν από την FFBD και FFIH για τις οποίες εκτιμάται ότι το σύνολο των συναλλαγών που καταχωρήθηκαν στα λογιστικά τους βιβλία ήταν εικονικές.

Για την πληρωμή των φόρων, η FFGS λάμβανε δάνεια από την Citibank μέχρι το 2016. εντοπίσθηκαν μόνο πληρωμές συνολικού ποσού 17,5 εκατ. με ένδειξη “Citibank tax loan”.

Το 2017 η FFGS έλαβε δάνεια 46 εκατ. ευρώ από την Safra Sarasin (London branch) με την εγγύηση της FFSA και λίγο αργότερα πλήρωσε φόρο 38,9 εκατ. δολ. που όφειλε η FFBD. Τα υπόλοιπα ποσά πληρώθηκαν κάνοντας χρήση του ορίου αλληλόχρεου λογαριασμού που διατηρούσε η FFGS με την Citibank.

Πόσα «έβγαλαν» οι Κουτσολιούτσοι

Σύμφωνα με την ενδιάμεση έκθεση εκτάκτου διαχειριστικού ελέγχου της PwC, η παρουσίαση συνεχόμενων αυξήσεων τόσο στις πωλήσεις όσο και στα κέρδη δημιούργησε τη εικόνα ενός υγιούς ομίλου εταιρειών με ελκυστικές αποδόσεις για τους επενδυτές (μετόχους και λοιπούς χρηματοδότες).

Πέραν του θετικού αντικτύπου που είχαν τα μεγέθη αυτά στη χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας, οι μέτοχοι λάμβαναν κατά διαστήματα και χρήματα μέσω διανομής λογιστικών κερδών και κεφαλαίων.

Από το 2001 μέχρι το 2015 καταβλήθηκαν 116 εκατ. στους μετόχους είτε υπό μορφή μερισμάτων ή μέσω επιστροφής κεφαλαίου.

Εξ’ αυτού του ποσού υπολογίζεται ότι ο Δημήτρης Κουτσολιούτσος ως βασικός μέτοχος έλαβε περί τα 44 εκ. και επωφελούμενος επίσης από πωλήσεις σημαντικού αριθμού μετοχών του μέσω ιδιωτικών τοποθετήσεων, σε διάφορες χρονικές περιόδους και με συνολικά έσοδα από τις πωλήσεις αυτές 130 εκατ. περίπου.

Συγκεκριμένα, ο Δημήτρης Κουτσολιούτσος και ο Γιώργος (Τζώρτζης) Κουτσολιούτσος αποκόμισαν έσοδα 130,5 εκατ. ευρώ και 3,8 εκατ. αντίστοιχα από πωλήσεων των μετοχών τους μέσω 7 περιπτώσεων ιδιωτική τοποθέτησης από το 2004 μέχρι το 2017.

Επιπλέον από το 2001 η εταιρεία έχει εκκρίνει διανομές μερισμάτων και επιστροφές κεφαλαίου συνολικής αξίας 116 εκατ. περίπου από τα οποία υπολογίζεται ότι ο Δημήτρης Κουτσολιούτσος εισέπραξε 44 εκατ. περίπου και ο Γιώργος Κουτσολιούτσος 2,2 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τους ελεγκτές, εντοπίστηκαν επίσης έγγραφα που δημιουργούν εύλογες υπόνοιες ότι οι Δημήτρης Κουτσολιούτσος και ο Γιώργος Κουτσολιούτσος σε τρεις τουλάχιστον περιπτώσεις είχαν εκτελέσει επιπλέον αγοραπωλησίες μετοχών της εταιρείας μέσω τρίτων.

Σε όλες τις περιπτώσεις παρατηρήθηκε ότι οι αγορές των μετοχών από τρίτους πραγματοποιήθηκαν σε τιμή πολύ χαμηλότερη από την εκάστοτε χρηματιστηριακή αξία της μετοχής ενώ σε μια από τις παραπάνω περιπτώσεις η αγορά των μετοχών φαίνεται να προήλθε από το προσωπικό χαρτοφυλάκιο του Δημήτρη Κουτσολιούτσου.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την πραγματοποίηση σημαντικών κερδών από τη μετέπειτα πώληση των ως άνω μετοχών που χρονικά φαίνεται να πραγματοποιείται μετά από τις ανακοινώσεις των ενδιάμεσων αποτελεσμάτων της εταιρείας, για το πρώτο τρίμηνο και το πρώτο εξάμηνο του 2009.

Παρεμπόδιση ελέγχου A&M

Οι ελεγκτές έχουν εντοπίσει ορισμένα περιστατικά τα οποία αποτελούν ενδείξεις ενδεχόμενης παρεμπόδισης ελέγχου.

Ένα από αυτά είναι η συμμετοχή στα γεγονότα της περιόδου που ακολούθησε την ανακοίνωση της έκθεσης της QCM ενός προσώπου με το όνομα Hal Hirsch (Managing Partner της εταιρείας Sovereign Capital Partners ή SCP).

Ενώ η σύμβαση που είχε υπογράψει η SCP προς την FFSA για την εταιρική και οικονομική αναδιάρθρωση του ομίλου FF με συγκεκριμένη αναφορά στη διασφάλιση χρηματοδότησης για τον όμιλο, ο ρόλος του κ. Hirsch φαίνεται να είναι ευρύτερος σε συνεννόηση με την οικογένεια Κουτσολιούτσου.

Ο κ. Hirsch ασχολήθηκε σε μεγάλο βαθμό με το χειρισμό της σχέσης με και την εποπτεία του έργου που διεξάγονταν από την A&M (στα αρχικά στάδια τουλάχιστον) και μάλιστα φαίνεται να συνέβαλε στον περιορισμό του πεδίου της έρευνας της Α&Μ.

Παρά τις εμφανείς προσπάθειες του κ. Hirsch να συμβάλει στον περιορισμού του πεδίου της εγκληματολογικής έρευνας ακόμη και ο κ. Hirsch φαίνεται ότι δεν είχε λάβει αρχικά την πλήρη εικόνα των αδικοπραξιών στην εταιρεία από τους ΔΚ και ΓΚ, όπως φαίνεται από τον ισχυρισμό του ίδιου σε ένα e-mail. του Σεπτεμβρίου 2018 ότι ο ΔΚ και ο ΓΚ δεν του παρείχαν όλες τις λεπτομέρειες της απάτης όταν ξεκίνησαν τη συνεργασία τους, μια απάτη που ο κ. Hirsch περιέγραψε ότι είχε διαρκέσει 17 χρόνια.

Προσπάθειες εκχώρησης σημάτων και μετά το σκάνδαλο

Σύμφωνα πάντοτε με την ενδιάμεση έκθεση εκτάκτου διαχειριστικού ελέγχου της PwC, οι Δημήτρης και Τζώρτζης Κουτσολιούτσος προσπάθησαν και μετά την δημοσίευση της έκθεσης της QCM να εκχωρήσουν τα δικαιώματα των σημάτων της FFSA προς εκμετάλλευση σε τρίτους.

Μια από αυτές τις προσπάθειες φαίνεται να λαμβάνει χώρα την περίοδο από τον Ιούνιο μέχρι και τον Σεπτέμβριο του 2018 όπου συνάφθηκαν συμβάσεις μεταξύ του ομίλου και της Somis Ltd εταιρεία ελεγχόμενη από τον κ. Mathew Armstrong (ανιψιός του ΔΚ και Senior Product Manager της FFGS) για την αποκλειστική διανομή από την Somis των προϊότνων με την επωνυμία Links of London.

Οι ενέργειες αυτές αν και φαίνεται πως δεν ευοδώθηκαν έγιναν χωρίς την ενημέρωση του διοικητικού συμβουλίου ή οποιαδήποτε διαβούλευση επί του θέματος.

Γνώριζαν και άλλοι – Τα τρία άτομα – κλειδιά

Ο διαχειριστικός έλεγχος κάνει αναφορά και σε τρία πρόσωπα, τα οποία όπως επισημαίνεται συμμετείχαν άμεσα και σε καθημερινή βάση με τη διενέργεια των διαφόρων τύπων εικονικών συναλλαγών. Πρόκειται για τους κ. Tonio Law, κ. Ιωάννη Μπεγιέτη και κα. Kennis Chow.

Ο Δημήτρης και Τζώρτζης Κουτσολιούτσος γνώριζαν φαίνεται πως γνώριζαν την ύπαρξη των παράνομων μεθόδων ενώ σύμφωνα με τους ελεγκτές υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι κατεύθυναν τις μεθοδεύσεις αυτές για την επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων.

Αναφέρεται ακόμη ότι τα τρία παραπάνω στελέχη, συνεπικουρούνταν σε διάφορες περιπτώσεις από άλλα στελέχη ή υπαλλήλους του ομίλου. Υπάρχουν επίσης ενδείξεις ότι για μεμονωμένα περιστατικά λογιστικών παρατυπιών είχε γνώση αριθμός στελεχών και υπαλλήλων τόσο της FFGS όσο και της FFSA.

Οι αναφορές σε πολιτικά πρόσωπα

Στην έκθεση περιλαμβάνονται και τα επίμαχα emails, με αποστολέα τον υπεύθυνο ασφαλείας του Τζώρτζη Κουτσολιούτσου και παραλήπτη τον πρώην ισχυρό άνδρα της Folli Follie,  αναφέρονταν τα ονόματα των Φλαμπουράρη, Χαρίτση, Μπαλαούρα και Αραχωβίτη.

Μάλιστα, σύμφωνα και με όσα είχαν γίνει γνωστά νωρίτερα, ο συνεργάτης του Τζώρτζη Κουτσολιούτσου επιχειρεί να εμπλέξει και το ίδιο τον πρώην πρωθυπουργό, αναφέροντας πως έχει ενημέρωση για την υπόθεση.

Ο υπεύθυνος ασφαλείας της Folli Follie αποδεικνύεται ο εξ απορρήτων του τότε διευθύνοντος συμβούλου Τζώρτζη Κουτσολιούτσου. Ο Ν.Σ. αμέσως μετά την αποκάλυψη της έκθεσης του QCM για τα πειραγμένα οικονομικά στοιχεία (4 Μαϊου 2018) φαίνεται πως ανέλαβε ρόλο ενδιάμεσου, στην προσπάθεια της οικογένειας να επιτύχει κυβερνητική κάλυψη.

Από τις επικοινωνίες, σύμφωνα με την έκθεση της PwC, του Τζώρτζη Κουτσολιούτσου με τον Διευθυντή Ασφάλειας της εταιρείας εγείρονται υποψίες για τις προσπάθειες άσκησης επιρροής πολιτικών και άλλων προσώπων για την αντιμετώπιση της κρίσης, ωστόσο δεν κατέστη δυνατόν να επιβεβαιωθεί, εάν τα γεγονότα που περιγράφονται έλαβαν χώρα ή εάν ήταν ενέργειες που συζητήθηκαν και ο υπάλληλος της εταιρείας αναφέρει πως πραγματοποιήθηκαν.

Τα email του υπεύθυνου ασφαλείας στον υιό Κουτσολιούτσο χρήζει εις βάθος έρευνας. Γράφει, μεταξύ άλλων, ο υπάλληλος στο αφεντικό του:

«Χθες όπως σας είχα ενημερώσει είχα μία συνάντηση με έναν σύμβουλο που αντιπροσωπεύει έναν από τους τρεις βασικούς υποστηρικτές μας στην υπόθεση. Αφού μου είπε πόσο δύσκολο είναι το όλο εγχείρημα και πόσο εκτίθεται ο άνθρωπος του και τι έχει κάνει μέχρι τώρα για μας και ότι θα είναι μέχρι να τελειώσουν όλα δίπλα μας, μου είπε ότι έχει κάποιες ανάγκες. (80).

Δεν θα ήθελα ούτε μέσω email, ούτε τηλεφωνικά να μιλήσουμε πιο αναλυτικά.

Νομίζω ότι τη στιγμή αυτή δεν έχουμε την πολυτέλεια κανένα σύμμαχό μας να χαρίσουμε στους αντιπάλους μας για οποιονδήποτε λόγο. Πρέπει δυστυχώς να διαθέσετε ένα κονδύλι για αυτές τις επαφές.

Δεν είμαι υπέρ και το ξέρετε, αλλά σε αυτή την περίπτωση δεν νομίζω ότι γίνεται διαφορετικά. Ενημερώστε με πώς προχωρώ τουλάχιστον σε αυτή την περίπτωση. Παρακαλώ μονολεκτικά λόγω της σοβαρότητος. Με ένα ναι ή ένα όχι για να ξέρω τι να πω αύριο που περιμένουν απάντηση. Αν είναι ναι, μην πείτε το λόγο σε κανένα.»

Η απάντηση του Τζώρτζη Κουτσολιούτσου ήταν «ναι». Μονολεκτική. Όπως ακριβώς του ζητήθηκε.

Πλέον η ηλεκτρονική αλληλογραφία υπαλλήλου- Τζώρτζη Κουτσολιούτσου βρίσκεται στα χέρια του εισαγγελέα. Εάν ο εισαγγελέας σκοντάψει σε ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες υπουργών, τότε θα διαβιβάσει αμελλητί τη δικογραφία στη Βουλή.

Διαβάστε ολόκληρη την ενδιάμεση έκθεση της PWC για τη Folli Follie

Διαβάστε επίσης: 

Νέο αποκαλυπτικό e-mail: «Με τις ευλογίες Τσίπρα η οικογένεια Κουτσολιούτσου έδωσε μάχη για να φρενάρει το σκάνδαλο»

Σκάνδαλο Folli Follie: Πολιτικός σεισμός από τις αποκαλύψεις των emails περί εμπλοκής στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ – Απαντήσεις ζητά η ΝΔ

Ραγδαίες εξελίξεις για Folli Follie: Ξανά σήμερα στην ανακρίτρια Δημήτρης, Τζώρτζης και Καίτη Κουτσολιούτσου

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Τα «καυτά» ερωτήματα για τη διαχείριση του σκανδάλου της Folli Follie επί διοικήσεως Γκότση

Το bazaar της Folli Follie στην Ζαχάρω και ο Μάκης Μπαλαούρας

Εξώδικο Φλαμπουράρη στο mononews.gr για την Folli Follie – Η απάντησή μας: «Εμείς θα συνεχίσουμε τις αποκαλύψεις, όπως κάνουμε επί 5 χρόνια»

ΝΔ για FF: Ενήμερος ο Τσίπρας για παρεμβάσεις υπέρ προφυλακισμένων επιχειρηματιών – Να δοθούν απαντήσεις

Νέα επίθεση ΣΥΡΙΖΑ σε ΝΔ για τα emails της Folli Follie: «Επενδύει στη συκοφαντία»ΣΧΟΛΙΑ