Γιώργος Μανέττας

Σε τροχιά ανασυγκρότησης και εξυγίανσης προσδοκά να εισέλθει η ελληνική ιχθυοκαλλιέργεια, με όχημα την τριπλή συγχώνευση των Νηρέα, Σελόντα...