ζημιές

Καθαρά κέρδη μετά από φόρους 3,1 εκατ. ευρώ, παρουσίασε ο όμιλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών το 2017, έναντι 1,4 εκατ....

Ζημιές ύψους 9,9 εκατ. δολαρίων εμφάνισε το 2017 ο καναδικός όμιλος Eldorado, από ζημιές ύψους 344,2 εκατ. δολαρίων το...